HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 23

JPEG (Deze pagina), 645.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

22
Verder kunnen verschillende couponsoorten die in
gouden roebels betaalbaar zijn gebruikt worden ter
betaling van Russische invoerrechten, waarom zij ge-
woonlijk den naam van tolcoupons dragen; deze cou-
pons worden in een enkel geval voor iets meer aan-
genomen, dan zij feitelijk waard zijn, coupons van
Rg. 2.50, worden voor sommige soorten Rg. 2.52,van
12.50 1261, 25, Rg. 25.22. Als tolcoupons kunnen in
aanmerking komen 5 pCt. 1822 en 1884, 4 pGt. 1867
-1869 (zoogenaamde Nicolaisporen) 4 pCt, 1880,
4 pCt. Buitenlandsche schuld in 6 Emissiën van 1889
-1894, Donetzbahn, Orel Vitebsk, T ambow Saratow,
3 pCt. 1869, 1889, 1891 en 1894, 4 pCt. Kursk Char-
kow Azow, Moskou Kursk, Orel Griasi, Wladikawkas
en Zuidwestspoor, 3 pCt. Transcaucasië, en Groote Rus-
sische spoorwegobligatiën.
Oostenrijksche Staatsfondsen. Hiervan komen in ons l
land zeer veel voor de zoogenaamde papier- en zilver-
rente. Dit waren oorspronkelijk 5 pCt. fondsen, uitge-
drukt in Oostenrijksche florijnen. De stukken werden
genoemd naar den vervaltijd der coupons ]n1i­rente
(coup. jan.-juli), Februari-rente (coup. Febr.-Aug.),
April­rente (coup. April-Oef.) en Meirente (coup. Mei
­-Nov.) Van de coupons werd afgetrokken 16 pCt.
belasting, zoodat een coupon van 25 florijnen met
j 21 fl. °/w werd betaald. Voor eenige jaren is de Oos-
j tenrijksche regeering begonnen de juli-rente en Mei-
‘ rente om te zetten (te converteeren) in een 4 pCt. lee- ·
l ning, waarbij tegelijk de florijn in kroon werd veran-
derd (een florijn werd twee kronen). De coupons dezer t
4 pCt. leening zijn belastingvrij. Het is wel te ver
I
l
l