HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 22

JPEG (Deze pagina), 656.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

t
21
het binnenland uitgegeven leeningen, die grootendeels
in zilveren en papieren roebels zijn uitgedrukt, verder
buitenlandsche leeningen, uitgedrukt in gouden roebels
of in de munt van het voornaamste land van uitgifte
en ten slotte uit spoorwegleeningen. De Russische re-
geering nam indertijd een groot aantal spoorwegen
van de exploiteerende maatschappijen over, gaf de be-
staande obligatieleeningen als Staatsschuld uit en ver-
ving de bestaande aandeelen door een 4 pCt. binnen-
landsche leening in 1894 in zilveren roebels.
De coupons der meeste Russische fondsen worden
niet alleen in St. Petersburg, maar op last der regee­ j
ring ook door hare zaakgelastigden in verschillende
andere handelscentra in Europa, voornamelijk Londen,
Berlijn, Frankfort a. M., Parijs, Brussel en Amsterdam .
betaald. Op de coupon zelf staat meestal uitgedrukt
met hoeveel ponden sterling, Rijksmarken, francs of
guldens zij betaalbaar zijn. Het hangt nu van de wis-
selkoers op de verschillende genoemde plaatsen af, in
1 welke muntsoort men voor zijn coupons het grootste
i Hollandsche bedrag krijgt. Bij verschillende Russische
ä staatsfondsen, heft de regeering 5 pCt. belasting van de
L rente. Het zijn de 4 pCt. Poolsche schatkistobligatiën
; (die hier weinig voorkomen) 4 pCt. Rusland 1887,
i 41/2 pCt. 1890, 4 pCt. 1891 en ’94, 4 pCt. Donetzbahn, ii
Q 4 pCt. Kursk Charkow Azow 1894, 3 pCt. 1889 (Ri-
I asch­X/iasma en Morschansck Svsram) 5 pCt. 1884, ’
Q 3*/2 Moskower Agrarbank, 4 pCt. groote Russische
;t spoorwegobligatiën 1888 en 1890, 4 pCt. Moskou Kursk,
5 pCt. Premieleeningen van 1864 en 1866 en 5 pCt.
n Rijksadels­agrarbank. J
l