HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 21

JPEG (Deze pagina), 622.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

·· · ·­, ~~‘~· ··· ­·­~·­·-·«··»·~•·=·­· t·.­•·­··=­«.·.,·<s,a§•­;.€5j•:;*;,i.,,­.«.;§.··­­~£,`«·;£2!e,;,,;...,,;;;;¤.»...»¤.·,;_,_,,,,.,,.....,,....,._, _____ ,_,____,__rY ____________ 74
F
20
lire, peseta, Oostenrijksche kroon op 50 ct., 1 Oosten-
rijksche florijn opf1.--, een gouden roebel op f2.-,
een zilveren, en credietroebel op fl.28, 1 9, op f2.50
genomen enz.
Wanneer de koers ter beurze, de nominale waarde
van het stuk en het omrekengetal dus bekend zijn,
kan men door eene eenvoudige vermenigvuldiging de
werkelijke waarde bepalen. Verder moet de kooper
rente betalen vanaf den laatsten couponvervaldag tot
den dag van aankoop, aangezien hij de volle coupon-
waarde op den eerstvolgenden vervaldag ontvangt. Vervalt
de rente van een stuk op 1 jan. en 1 juli, dan zal een kooper
op 1 Maart, 2 maanden rente bij moeten betalen; immers op
1 juli ontvangt hij de rente over6 maanden, terwijlhij nog
slechts 4 maanden eigenaar is. Bij de berekening der
rente gebruikt men de zelfde omrekengetallen als bij
de berekening van de waarde der stukken zelf. Nu
komt het voor, dat dit omrekengetal belangrijk afwijkt
van de werkelijke waarde der munt, zoo wordt dc
mexicaansche dollar op f2.50 vastgesteld, terwijl de
waarde slechts ongeveer f 1.25 is. Koopt men nu een
fonds in deze munt uitgedrukt, dan moet de kooper
veel meer rente bijbetalen dan de werkelijke waarde
j der rente tot den dag van aankoop. Daar de waarde
1 van het stuk door de manier van rekenen niet beïn-
E vloed kan worden, zal de koers van het stuk ter beurze
t door de te veel bijgerekende rente gedrukt worden.
t Zoodra de coupon afgeknipt is, zal de koers zich van
dien druk herstellen, om langzaam weer te dalen, tot
een volgende couponvervaldag is bereikt.
, De Russische staatsschuld bestaat ten deele uit in