HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 12

JPEG (Deze pagina), 621.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

11
degenen, die uitsluitend afgaan, op de adviezen van
vrienden en kennissen, dikwijls weinig beter ingelicht
dan zij zelven; groot is het aantal van hen die be-
2 dragen tijdelijk renteloos laten liggen, uit hoofde van
onbekendheid met de toch zoo talrijke wegen, die daar-
toe openstaan. j,
In de eerste plaats dient bij belegging van gelden té
- in aanmerking te komen de zekerheid, de soliditeit. ’
Waar de werkzame en verstandige burger van zijn
jaarlijksche inkomsten een gedeelte tracht te besparen, j
om de zorgen van den ouderdom te verminderen bestaat i
de dringende noodzakelijkheid zorg te dragen dat dit geld i
niet in onzekere ondernemingen wordt gestoken. Niet zoo i
hoog mogelijke interest genieten moet het hoofddoel
zijn, want waar deze verkrijgbaar wordt gesteld, laat j
de zekerheid dikwijls te wenschen. Voorspiegeling van t
groote winsten door heele en halve bekenden hebben I
niet zelden bezitters er toe gebracht, de zuur verdiende j
spaarpenningen toe te vertrouwen aan ondernemingen, t
waarbij de kans op totaal verlies groot was, grooter r
dan zij zich ooit bewust waren. Uit zuivere filantropie
worden nooit hooge renten uitgekeerd.
Een tweede, eveneens zeer belangrijke factor is, te F
zorgen, dat men steeds in den kortst mogelijken tijd ,
zijn geld terug kan krijgen. Het ten alle tijde realiseer- g
baar zijn van de belegging, dient men dus wel in ’t
., oog te houden.
SPAARBANKEN. b
_ Tot de meest practische instellingen voor kleine
bezitters, behoort die der spaarbanken. Dit zijn in ’t jj
l
I