HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 11

JPEG (Deze pagina), 532.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

10
bij enkel zilveren standpenningen den zilveren standaard.
Zijn er zoowel gouden als zilveren standpenningen,
dan spreekt men van den dubbelen standaard.
Nederland had vroeger den dubbelen standaard; ,
in 1875 evenwel is, tengevolge van de zeer groote
daling in den zilverprijs, de vrije aanmunting van
zilveren standpenningen gestaakt moeten worden.
In zoon geval spreekt men van den hinkenden stan- _
daard en noemt de zilveren standpenningen teeken-
munt, om als ’t ware aan te duiden dat deze munt _
nog alleen het teeken is van de waarde, die zij vroeger
bezat.
Deze toestand deelt Nederland o.a. met de Latijnsche
I unie, dat is een vereeniging van staten met eenzelfde,
. muntstelsel en waartoe behooren Frankrijk, België
Zwitserland, Italië en Griekenland. De goudenstandaard
‘ hebben o.a. Engeland, Duitschland, Oostenrijk, Rusland,
i Scandinavie en japan.
De zilveren standdaard vindt men in Mexico, Britsch
I lndië en China.
De hinkende standaard ook nog in de vereenigde
I staten van Noord­Amerika.
GELDBELEGGING
IN ’T ALGEMEEN. ‘¥
Het is eigenaardig, hoe weinig de groote meerder-
heid der menschen zich bewust is van de eischen, die
bij belegging van gelden te stellen zijn. Talrijk zijn '