HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 8

JPEG (Deze pagina), 859.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

l
l i
l 6 i
Vooreerst worden de fouten van het objectief der camera niet
5 meer volkomen geëlimineerd als dit door het objectief van het
E projectie­apparaat vervangen wordt en de foto in haar eigen vlak ( i
wordt gedraaid. _
Al vallen de lichtbeelden met de vaste punten schijnbaar vol- l
komen samen, zijn toch kleine, met het ongewapend oog niet . i
waarneembare, afwijkingen aanwezig. l
i Bij gebruik van een sluiter in de camera, die geen gelijktijdige (
ä belichting van alle deelen der plaat toelaat, zooals het geval is
met den spleetsluiter, in het bijzonder wanneer deze voor de I
j plaat (in plaats van voor het diafragma) is aangebracht, ontstaat,
f tengevolge van de snelle vlucht van het vliegtuig eene ver- .
wringing, waarbij rechte lijnen als gebogen worden afgebeeld.
i VVordt het projectiebeeld fotografisch vastgelegd op papier, dan (
heeft bij de ontwikkeling, fixeering en droging eene wijziging
, plaats in de afmetingen van het papier, die niet in verschillende
V richtingen dezelfde is.
ik Enz.
. De bruikbaarheid van de fotogrammetrie voor kadastrale doel-
l einden hangt in de eerste plaats af van de bereikte graad van
nauwkeurigheid, zoodat we deze moeten kennen. Om die te bepalen
werden in Frankrijk proeven genomen in de gemeente .S`e¢¢’¢’zLv
(Seine et Marne) waarvan het kadaster even vóór den oorlog ver-
i nieuwd was op bewijskrachtigen grondslag, overeenkomstig de
. Vtfet van 1898 (Tijdschr. v. K. en L., jaarg. 18oS, blz. 174).
i Voor die proefneming werden in igig met een camera van V
.30 centimeter brandpuntsafstand zo foto’s genomen, waarvan voor
* het dorp 5 met ongeveer verticale as en 6 onder een hoek van
5oO met die as op ongeveer 1ooo M. hoogte, voor de omgeving .
1 2 met verticale as en 7 onder 5oO op ongeveer zooo M. _
Vooraf waren de grenspunten der perceelen zichtbaar gemaakt
door papierstrooken, 1,50 M. lang en o,5o M. breed, op ijzerdraad
» gemonteerd, in een kruis rondom het grenspunt, zooveel mogelijk 4
in de richting der perceelgrenzen. Bij de uitkomst bleek dat
deze afmetingen grooter waren dan noodig en wenschelijk was '
(Rapport du Ministère des regions libérées sur la reconstitution
foncière et cadastre, p. 62 a 65). 7
Bij deze proef bleek duidelijk dat de invloed van onnauwkeu­ .
righeden in het objectief schier onmerkbaar was. Men vervaardigt _
l
li
» a