HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 14

JPEG (Deze pagina), 880.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

I2 »
l door de juiste plaats der projectie verzekerd wordt, en vervolgens
de aansluitende projecties bewerken. Blijkt ergens de aansluiting
te wenschen over te laten, dan wordt de bewerking voor dat j
deel herhaald. Komen op meerdere plaatsen verschillen voor, `
dan worden deze vereffend bij de herhaling der bewerking op
een nieuwe plaat. Aan de hand der gebleken verschillen op de
eerste plaat worden daartoe kleine wijzigingen aangebracht in de I j
richting en (of) het bedrag der helling, in de schaal en (of) de i
oriënteering.
Na de afwerking der geheele plaat -­ die in den regel niet
grooter wordt genomen dan ruim een vierde van een kadastraal
plan ­­ wordt zij geëtst met verdund salpeterzuur of gegraveerd W ,
en vervolgens het verharde asfalt met ether of benzine verwijderd.
De nommering en omschrijving wordt er later op gebracht
hetzij door typo­autografie, hetzij door een pantograaf waarvan v
het eene einde voorzien is van een graveerstift.
_ De bijwerking van veranderingen geschiedt: voor vervallen
` grenzen en perceelnommers door ze met een penseel met opge- j
loste asfalt te vullen, waardoor zij, na verharding, ongevoelig ,
worden voor drukzwart. Nieuwe grenzen worden met de gra- j
veerstift of door autografie op de plaat gebracht. , j
i De vluchtige en onvolledige uitstippeling van methoden en
j werkwijzen hierboven maakt geen aanspraak op andere verdienste
l dan den vreemdeling op dit gebied te wijzen op bekende wegen,
die naar het doel leiden. De practijk zal vermoedelijk andere
wegen volgen of althans belangrijk afwijken van de hier schets-
matig aangeduide.
Een ander bezwaar is dat ons land, het moge in vele streken
l zoo vlak lijken als een meer, toch nergens volmaakt horizon-
taal is. tl
De invloed van kleine verschillen is evenwel te gering om
merkbaar te worden. Stelt men als eisch dat de onvermijdelijke
fouten van het plan tengevolge van hoogteverschillen moeten j
{ blijven beneden ééntiende millimeter, dan kan men voor de {ll
l schaal 1 Et zooo nog opereeren in terreinen met hoogteverschillen
l tot 40 meter door combinatie met opnemingen in schuinen camera-
j asstand (Rapport reconstitution foncière et cadastre p. 61).
In ons land behoeft daarmede dus bijna nergens rekening te
worden gehouden, `
l
l à