HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 12

JPEG (Deze pagina), 895.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

IO i
een grootere nauwkeurigheid toelaten dan een door fotogrammetrie
verkregen plan. Staat daar tegenover dat het laatste feilloos is, ’
met veel minder kosten kan verkregen worden en voor het E l
platteland voldoende nauwkeurig, dan is het een vraag van oppor- .
tuniteit en niet van beginsel, welke van beide de voorkeur verdient. ¥
Een vraag van opportuniteit ook is deze: of in ’t algemeen
tegenwoordig de nauwkeurigheidseischen niet te hoog worden [
gesteld; Wordexi de grenzen der eigendommen aangeduid door
het midden van slooten met brokkelige kanten, dan staat de grens
dikwijls niet tot op een halven meter vast. Ook bij andere af- ‘ E
l scheidingen is onzekerheid tot op een paar decimeter regel, aan- Q,
, · duiding tot op enkele centimeters nauwkeurig uitzondering. i
i Wanrieer men nu dergelijke grenzen in centimeters nauwkeurig ï
vaststelt en opmeet, streeft men het doel voorbij.
Bij de beraadslaging in de Cazmzizivszbvz cxL‘m­;§rz¢’Zc¢;zc¢zz‘azä‘«2 du
` (`(lü7d5ll2’&’ in Frankrijk kwam dit onderwerp ook ter sprake (Proces ï
j verbaux, fasc. 6, p. 244). Een paar opmerkingen daarin verdienen
. hier te worden aangehaald. f
l <<La nature se contente d’ une sorte d’ à peu pres qui n’est pas
` fait pour satisfaire un esprit de mathematicien, mais par cela même
[ que la nature se contente de cet a peu pres, est­ce que nous `
j devons, nous, rechercher l' absolu en matière de cadastre?....
E <<La precision dans le lever cadastml de Neuilly­Plaisance n’est
E pas une precision ideale, faite pour les besoins de l’ esprit; c’ est
I tout juste la precision qui a ete reclamee par les proprietaires eux­ ;
E mêmes. Ceux­ci ont demande que le nouveau plan cadastral leur ;
g permit de retrouver, a un ou deux decimètres pres, la position i
ii des limites ou des bornes, qui viendraint à disparaitre>>, j
E Evenwel, als men aanstuurt op eene nauwkeurigheid van een ä
à twee decimeters in de uitzetting van grenzen, moeten reeds de ,
hoogste thans bereikbare eischen aan de fotogrammetrie gesteld
worden. Dan kan geen genoegen genomen worden met mis- E
vormingen, die een gevolg zijn van de onregelmatige rekking en gj)
ïj krimping van het papier tijdens de ontwikkeling en fixeering der [
projectie en daarna, door afwisseling vantemperatuur en vochtigheid. 1
Niet het veranderlijke en vergankelijke papier mag dan de ‘
drager zijn van het werkplan, maar het mama!.
Deze eischen openen voor de toepassing van de fotogrammetrie
nieuwe moeilijkheden en bezwaren van allerlei aard. Zij zijn er q
J i
ll l
sê *
aï ä