HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 10

JPEG (Deze pagina), 871.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

8
Aangezien de fotos werden genomen met een objectief van
, 30 centimeter brandpuntsafstand op een hoogte van één kilometer
voor de kaart op de schaal 1 : iooo en van twee kilometer op die
, van 1:2ooo ondergingen alzoo de negatieven bij de projectie
eene ruim driemalige vergrooting. Ook de fouten werden daarbij _
driemaal vergroot. Evenwel acht men vergrooting mogelijk
l zonder ernstig verlies van scherpte bij aanwending van goede `
objectieven. <<It is generally permissible to allow the scale of the ’
negatives to be substantially smaller than that of the final map. I
(Mapping from air photograhs, p. 7). _
Mocht echter blüken dat door vergrooting de onvermijdelijke
fouten stijgen boven o,1 millimeter, dan zal zulks vermeden kunnen `
worden door een negatief te nemen op geringer hoogte en met
E grooter brandpuntsafstand. Die fouten blijven dan onzichtbaar
voor het ongewapend oog; grafisch gesproken is de kaart dan
fezïlaas cu wlkozzzczz zzrzzmvkczzrzgg.
Het te iS`cw’zk verkregen resultaat is te merkwaardiger, wijl
de bodem aldaar niet horizontaal is, zoodat ook opnemingen met
schuinen asstand noodig waren.
F De wijze waarop eene horizontale projectie van heuvelig terrein `
kan verkregen worden is geheel verschillend en minder nauw-
keurig dan die voor horizontaal terrein. Bij de laatste volstaat
men met eene optische vervorming van het lichtbeeld, bij de
j eerste moet worden gwzzclczz, niet op het terrein zelf, maar op
Q twee fotografische beelden van het terrein. Moesten alle bereke­ `
ningen om voor elk te bepalen punt de ruimte­coordinaten te
a. bepalen, worden uitgevoerd, dan zou dit werk te omslachtig en
Y kostbaar worden. Vandaar dat men vernuftige apparaten heeft
, uitgevonden om die bepaling te doen langs mechanischen weg 1),
doch die apparaten veroorzaken ook weer onvermijdelijke fouten. i
Ten einde echter te kunnen nagaan, welke graad van nauw-
, keurigheid met deze werkwijze kan bereikt worden, werd door E
het [{07zs0m‘z`m1z jäïr Lz¢‘óz`!d mad Sfcmagmpázk ic ./lfziïzchmz een
proef genomen, onder controle van het Lmzrlcsvcrïzzzsszmgmmf
aldaar. Dit had in een bergachtig terrein onder Gengham op
‘) De stereo-planigraph (zie tijdschr. K. en L. jaarg. 1922 bl. 140), van de firma
Zeiss, is thans gereed gekomen en beschreven in het Zeitschrift für Instrumenten-
, kunde jahrg. 1923.
i .