HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 51

JPEG (Deze pagina), 661.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

ä
Zllemorie mn den Oapiéam zfer zee Ve7‘­IMeZZ. 49
° gen beeter koop kunnen krijgen, dan verre de meeste
zoude duurder loopen, dewijl de Comp. meest alles beeter
koop kan leeveren als particulieren. Een pond specerüen
koopt men per exempel van de Comp. voor f 41, en ’t kost
hun door malkanderen maar 7 sti'. Het zoute vlees en spek
is somtüds heel goedkoop: dit komt daar van daan dat
er veel van de Comp. ontstoolen word, en de arme mat- l
I troosen, die het in hunne randsoenen word te kort gedaan.
Een Javaan geniet smaands, langs de Javaanse kust i
vaarende:
60 êê räst ............ f -15-2
Q 10 ëë catjang ........... ,, - 6-6
L 3 QS zout ............ ,, - -3
_ 4« carvvaat of drooge vis ....... ,, -12-
3 kannen arak ........... ,, -ll-6
á kan inlandsche azün ........ ,, 2- 5-1 v
al kan verse clappiolie ........ ,, - -44 j
]Tï>`­ï>ïá *l
· Ter rheede van Batavia genieten zü dit zelfde randzoen,
j zonder kostgeld of iets meer; dan op een verre reys of
Y buyten de Straat Sunda krügen zij booven dit randzoen nog:
2€@suyker .......... ~. f -3-
2 êê tamarinde .......... ,, - 1-12
1 EQ booter in plaats van olij, dit geeft meer ,, - 3-
Is per maand f 2-18- 1
l Men ziet hieruit, dat de Javaanen heel goed koop te
onderhouden zijn.
De Chineezen genieten op de rijze dezelfde randzoenen
als de Europiaansche mattroosen; dan diegeenen die met
, de retourscheepen naar Holland koomen, hebben bedongen
om altoos r§st te hebben; ter rheede van Batavia moeten
, zü hun eygen kost doen, except het water en brandhout.
ï