HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 49

JPEG (Deze pagina), 632.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

Memorie van dan Oapitam ter zee Ver-Huell. 447
Transport f 678-- - (
{F legger holl. azün ...... ‘ . . ,, 55-- - T
1 vierendeel Delfse boter ..... ,, 35- 5- ‘
8 ‘ê@ specerijen in soorten ..... ,, 2- 6- 8
4«0 @2 peeper .......... ,, 5-11-
90 êë mosterd zaat ....... ,, 44:--11-
` à last tarwe .......... ,, - -­
1% last witte rijst ........ ,, 48- 9-
20 stuks varkens ........ ,, 198- -­
100 bosse padie ......... ,, -­ ­-
~ 1 canaster of 370 ëä poeder suyker. . ,, 35- 4-
? à kist zeep .......... ,, 4- 7-- 8
I 2 stuk guinees gebleekt gemeen . . . ,, 10-16-
_ 4 boeken klän formaat papier .... ,, 1-12-
· 30 stuks penne sohagten ..... ,, - 9-
% ëê zeegellak ......... ,, - 6- A,
* 60 stuks porzelün in zoorten .... ,, 413- 44-
; ') Dit is in 8 maanden, daar een S-
I ll; t’huysreys op gereekent word .... f 1162-10­ ‘
Pr maand f 145-J 6- 4
Twee vadem brandhout pr maand . . ,, 13-17-
Voor ligt per maand ....... ,, 36-16- 8
x _ f 195-19-12
, Wanneer men bü deeze verstrekking bereekent de extra- `
[ verstrekking in een maand, gelijk ik hier booven gedaan
j heb, krügt men per maand de 125 koppen f 195-19-12.
Dit zouw per dag circa voor een man koomen teegen
á 9 duyten: dus wanneer men dit weederom over de ge-
heele massa neem, en veronderstel, dat ’t gemeen zoo veel
krügt van de extraas als de cajuytsgasten, komt de t’huys­
j vaarende mattroos aan de Comp. te staan op groote 5
1 1) De t’huysreys is hier abusivelijk op 8 maanden gereekent, ’t moet
9 weezen. Dit geeft over de massa een duyt minder per dag voor de
man, dus 8 dnyten.
I
l
I
l
ë
l