HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 47

JPEG (Deze pagina), 630.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

Memorie van dan Oapizfaiu ier zee Ve¢·­HzwZZ. 445
Een gemeen mattroos geniet hetzelfde randsoen als een
dek­OBicier, met dit onderscheyd dat hij maar kr§gt:
3 @12 sout speck .......... f -15-
4«"ê@ d° vlees ........... ,, 1- -
f 1-15- 4
’t Randsoen van spek en vlees van de onderoffïicieren
bedraagt te zaamen ........ f 2-12- 8
hiervan afgetrokken ’t randsoen van de
matroos ............. ,, 1-15-
Minder f -17- 8
Een dek­OHicier heeft smaands .... ,, 6- 8-
De matroos dus per maand ...... f 5-10-11
Aan yder schip word voor de maand nog verstrekt:
16 eg ramen . . . a ïnfz- . . . f 14- 4-
415 kannen lamp olie à. 10- - . . . ,, 22-10- {
têêcatoen ...à, 5--...,, -2-8
f 36-16- 8 l
, Vervolgens krägt yder schip, in het land vaarende, nog
l extra, de 100 man voor 6 maanden:
3 @(2 specerüen à, 7 str ....... f 1- 1- p
1 stuk guinees gemeen gebleekt tot tafel- 1
goed, ’t stuk ......... ,, 5- 8-
20 E8 peeper .... à 2- 8- . . ,, 2-10- A
440 êë mosterd zaat circa 9-141- . . ,, 19-16-
40 stuks porzelün in soorten .... ,, 28-16-
­ 2 boek`kl§n formaat papier ..... ' ,, -16-
f, 60 penneschagten ........ ,, -15-
A 3 amen arack .......... ,, 51- -
Is in 6 maanden f 110- 2-
·Per maand 1/6 . f 18- 7- 4
· Hier bij komt nog de verstrekking van
twee vadem brandhout, voor een schip
van 150 voet, en 1% vadem voor die van
minder groote, welke laatste ik neemen
zal de vaam kostf 6-18- 4 .... ,, 10- 7-12