HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 46

JPEG (Deze pagina), 633.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

j 4444 Jlemorie van dm Oapitum ter zee Vcr­HueZZ.
_ BIJLAAG 3.
Randsoenen, die de equipage geniet op de rüzen
` in de Indien en repatrieerende.
Voor de cajuytgasten smaands (onder de 100 koppen
reekent men 6 kajuytsgasten):
M zout spek . . .‘ . à 5 str . . . f 1- 2- 8
6 Q8 d" vlees ...... 6- . . . ,, 1-10-
50 rijst ...... circa 4i pen. . ,, -12-10
jj 10 QQ catjang ..... circa 10 . . ,, - 6- 6
3 QQ suyker ...... 1- 4: . . ,, - 4- 8
3 QQ tamarinden ..... -14 . . ,, - 2-10
3Q@z0ut.‘ ...... -1 ..,,--3
3 QQ boter ....... 8- . . . ,, 1- 44-
` 6 kan France of Caapse wijn 8 de kan . ,, 2- 8-
Qg holl. azijn ...... 6- . . . ,, - 3-
j 4 mutsjes olijven olie . . . 2- 1 . . ,, - 8- 44
‘ 5 Q8 gedroogde vis of earvvan 3- . . . ,, -15- j
ii Per maand f 8-17- 1
Een dek­OHicier geniet smaands (men reekent er 10
l_ onder de 100 koppen):
j M Q8 zout spek .......... f 1- 2- 8
6 QQ zout vlees .......... ,, 1-10-
. 50 QG rüst ............ ,, -12-10
10 QQ eatjan ........... ,, - 6- 6
jg 3 Q8 suyker ........... ,, - 4e- 8 4 ·
jl; 3 QQ tamarinden ..... _ ..... ,, - 2-10 lj
3 Q8 zout ............ ,, - 1- 3
"g 13 mutsjes Oaapwijn à 12 peïï ..... ,, - 9-12
i 3 kannen arak .......... ,, -11- 6
5 mutsjes inlandsche azijn à 8 peïï de kan ,, - - 4i
{ 4i ,, olijf olie ......... ,, - 8- 4e
ïi 1 QQ boter ............ ,, - 8-
4i QS carwaat ........... ,, -12-
_ Per maand f 6- 8- 3
V
I
Y