HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 1

JPEG (Deze pagina), 442.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

A (LN
F
i
I . F
’ " ‘ E ‘‘‘`‘‘ " ‘ I
~ ,, 0 ©.;_)à' { ` ‘
8%.8
E 92 gj
E E E
ï = M E M 0 R I E
t
` { mx
ë
DEN GAPITAIN TER ZEE .
ï Ag
J ‘ V E R- H U E L L. E ‘
[ ë .
Il, = E ';
. ï wg
I (Ovc1·gcd1·ukt uit de Bij([7’G_Q€il 222 Z|Is<le<lecliïz_ge11 van het Historisclx ‘ [Q
w` Gexwotschap, gevestigd tc Utrecht. II. Dl.) «b
. 1
I
UTRECHT,
Kmmmx & 20018.
1878. _ °
T;/ I `J 4- V
«
i >9«» W .
; ^ ” ,

1