HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 569.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

l
1
l Het gaat met onze Marine als soms met andere
zaken: men ziet daarin gebreken, en om die te ver-
helpen, stelt men veranderingen voor, die weder
nieuwe bezwaren zouden doen ontstaan, welligt
1 minder gemakkelijk dan de vorige weg te ruimen.
Zoo vernamen wij onlangs, dat er beweerd wordt,
dat het noodzakelijk was om in Ned. Oost­Indië eene
Marine daar te stellen, afgescheiden van de Konink-
' lijke Ned. Marine. Die Indische ·Marine zou de
_ dienst op kleine vaartuigen verrigten, daarmede
- de oevers en stranden bekruissen, de rivieren en j
kleine vaarwaters bevaren en daarop gestationneerd
. blijven, meerendeels tot handhaving van eene in-
wendige politie. Het Indisch bestuur zou ten dien
einde op de scheepstimmerwerven in O. I. de noo-
dige vaartuigen doen bouwen, sommige van ijzer
en de meeste voorzien van stoomvermogen. Het
zou transportsohepen, met stoomvermogen voorzien,
doen vervaardigen, om daarmede ter dienste van
1
1
l
1
1
1.