HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 745.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

,;_,`>___,_~___..,__,,_ H _._.., ,__...__.,._.._ 1.....àw- ,....`-;·.,.­­..............»s_·= »­··r­­._...Yr­...`i_,Y,- _ A
l.
if
j .
E
ë
i
SS e
k
l . . .
t dert eenige jaren heeft men het oog gevestigd op e
ïyclayap. In 1841 is men begonnen 1net aan den in- 1
ë` 1
jg gang cozyos maria te leggen, waarop de schepen naar
binnen kunnen halen. Nog vindt 111611 op de Zuid-
kust van Java de baai van Pagetcm, waarop men
il _ 5
j ”_ weleer de aandacht gevestigd had, om ze tot eene [
ä? haven voor sche en te formeren doch er zullen
7
redenen bestaan hebben, waarom daarvan tot heden
geen werk gemaakt is. ‘
1Vanneer mon dus geen andere, dan de reeds bij
· het Indisch bestuur in aanmerking gekomen zijnde,
localiteit langs de kusten van Java weet aan te
` wi`zen, om daar Refuge­havens aan te le ‘ ien zal ‘
a, ’ {
5 ' men die da11 op a11dere eilanden, verre van de hoofd-
` · plaats verwijderd, tot stand brengen? -­ Wij voor Q
è ons geloove11, dat l1et wel rijpe overweging verdient,
c ` alvorens men besluit daarvoor de ontzagchelijke som-
i < 1 men gelds ten offer te brengen, die zij zouden vor- 5
S * . . _ ¤
je ; deren; want teregt 1S beweerd, dat die Refuge­havens
; = van voldoende fortificatiën tot verdediging voorzien
moeten worden. VVanneer 1nen de kaart van den O. I. Gi
fi Archipel voor zicl1 neemt, vindt 111611, beginnende van
. de rivier Si2záieL de noordelijke bezittingen van Ne- [
· . . ¤
g derland ; op de kust van Sumatra, b. v., de kleine baai j
rl ` van ïkzpoes, met het daarbij gelegen Poelo OCH`ü7Zy,° ver- j
j ° der zuidelijk de veilige en spacieuse baai van Tapa-
rzoelie, met het daarvoor gelegen eilandje Pomjcmg, ver-
f 'Y .. . ­ ·
volgens A/per öm2_q2s,­ docl1 meer om de Zuid V1l1(lllZ
men niet dan bogten ei1 opene reeën, die door de
l ijf: nabijgelegene eilanden beschut zijn voor deining en
l
F; "‘€ tl
i e
s 1;;
1 l *
, wï)1 ¤_
KN" { J`