HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 421.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

1
1
,,8!€”€7Z,” 6ZQl8777€€7Z WZQQX ’ZU07'0?€7Z 8’)`k672CZ, £'02lCZL’7Z wg? 1
ons vlegïon, door dit gevoelen voor onze Zancëqenooien
naar ons vernzovgen Zo noööon clniclelgjn genzaaká, nog
eonzlq nat fe ncööcn áezoezen aan ons Vaa'w‘ZanoZ en
` aan lei korps, waarioo cennzaal óenoowd te áeööen,
zon nog sioeaïg op nooyen prns siollen.
UTRECHT,
1 Ja11ua1·ij 1859.

1
1
1
1
1
1
1 .
1
1 1
I
1
1 1.