HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 697.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

l
37
I E clqaperöuilá cozzsámcáicïz. Als een voorbeeld van on-
j gelijkheid bij hen, ook nog in lateren tijd, kan men
hier aanhalen:
Het linieschip Edgar, van 600 paardenkracht, lang
_ 266 Eng. voeten, breed 55 Eng. voeten, scheeps-
ruimte 3094 tonnen.
Het linieschip Wellington, van 800 paardenkracht,
i ~ lang 220 Eng. voeten, breed 60 Eng. voeten,
scheepsruimte 3759 tonnen.
De Wellirzjviovz heeft 131 stukken geschut ; de wape-
ning van de Edgar is ons niet bekend, doch beiden
i zijn jrsá class, jim! mie Zine Q/` öaäzfle sáqss wáiá a
_ j screw prcpeller ami auzvéléary sácawqoowez. Verder ont-
A waart men bij hen het lange fregat met stoomver-
J · ` mogen, kortere met idem, de zoogenaamde clouöie-
. ömzkers, de jackass frzlqaics; kortom, eene menigte
vaartuigen, hoewel van gelijk charter, evenwel naar
, verschillende ordonnantiën van bouw, wapening en
uitrusting, zoo mede schroef- en radenstoomsehe-
pen, van grootere en kleinere scheepsruimten, voor-
_ . zien van meerdere of mindere paardenkracht in ·
- stoomvermogen en van verschillende wapening. De
oudere schepen en vaartuigen, welke naar doel-
matige nieuwe uitvindingen veranderingen kunnen
ondergaan, worden gaande weg vertimmerd, enz.
Aldus is de orde, waarnaar groote zeemogend-
heden het stelselmatige hunner zeemagt handhaven.
En als wij het oog slaan op de zeemagt van Ne-
` derland, dan vinden wij daarin zoo veel gelijkheid
en regeling, dat wij niet zouden weten eene betere .
1
*4