HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 737.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

Y ,`V
e
"i IO
j Ofticieren bij de Koloniale Marine, welke jaren ach-
E tereen, zonder dat het klimaat der tropische ge- ‘
j westen hen heeft kunnen deren, zonder door de i ` _
jj] ongemakken bij de dienst ontmoedigd of afgemat
{ te zijn geworden, in rang zijn opgeklommen en
welligt wegens hunne verdienstelijke wapenfeiten ‘
lj): met eereteekens zijn voorzien, deze zullen natuur- ·~
ll lijk bij het Indisch bestuur, maar toch ook elders,
gi aangeschreven staan als Ofiicieren, in welker ver- 1
wachting men zich niet teleurgesteld zal zien, wan-
j neer aan hen eenige missie, zoo wel politieke en '
ii, administrative, als krijgskundige ter zee wordt op-
li gedragen. Daardoor zal weldra weder bij het Indisch
bestuur, doch wel het eerst bij de onderbesturen, 4
het begrip ontstaan, dat men vele zaken beter door
Q de Indische Marine dan door de Nederlandsche kan
9 afdoen; dat de Indische Marine, meer bekend met
de Indische bevolking van den Archipel, met de - _
§ taal enz., daarbij met minder beweging en meer
‘ doeltreffend te werk gaat, dat men met haar zich
V beter kan verstaan en meer overeenstemmend kan `
I‘ handelen. En wat zou niet al meer ~ zoo geheel ·;,,
` vreemd niet aan de waarheid en de ondervinding ~­
aanleiding kunnen geven, dat de Ofiicieren der
jg Nederlandsche Marine miskend werden, en dat het _
vertrouwen, hetwelk 1nen thans in onze Marine 4
stelt, bij de Nederlandsche natie verminderde? Onze
Officieren verlangen eene meerdere uitbreiding van de
’i Nederlandsche zeemagt; doch zij moeten ten eenen-
i male het denkbeeld laten varen, dat daartoe zal .~
l
(