HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 22

JPEG (Deze pagina), 509.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

ll l
al l
i 20 i
l jj
E _ ,,5 Q
T ë ën ä
j BIMREKKIAGEN. 2 te g e ·; ë
ï Fë i; fj U2 E
lt c -----­­--·­-----­--·---­i‘ ` l
I 1
z l‘ s l
j, flbelugen of bezoldigingen aan personen, belast met l
jl onderwys, geene aanstelling bij het Instituut 5
lj hebbende. _ l
jl * Een Officier der Mariniers. . ....... n jf 500 v
jj Toelagen aan officieren , tüdelijk dienstdoende bij 1 ‘
= het Instituut , gczamenlük ........ t » I 500 wv
` Voor godsdienstig onderwijs ........ ; » 400 »
» onderwijs in den scheepsbouw ..... » i 500 j »
_ >> n » de ernstvnurwerken .... n j 200 v
>‘ H H hèt fêgtlühig tGBkBIl€ll • • • 1) ` W '
L >~ >> ¤‘> het handteekenen ..... » F 600 » ‘
ï >> >> v de muzük ........ » j 600 »
M n vv ¤= het dansen en zwemmen . . [ » 300 »
Q » » » de gymnastische oefeningen,
het schermen en de intànterie­exe1·citien . . . j n 150 »
l · I t .
[I
li NB. Het maximum der jaarlijksche bezoldiging van de Burgerlijke amb- ‘
ä tenaren wordt bepaald op f 2,000.
Behoort bü Züner Majesteits besluit van den 25sten April 1857, no. 81.
% Mij bekend ,
De Illinister van Marine, ’
' _ J, S. LOTSIJ.
I . j
l