HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 21

JPEG (Deze pagina), 517.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

1
l
1
ë
S TA AT van de 0 eieren en eivéle ersozzen óf kei
1 F ’ 7
Konin/clyls Dzszfézfuuzf veer de Jllazizzejfe Willemseord,
°1 met aazzwyzivztq dez zfmctemezztezz en teelagea , wel/se
áezz Zasäe van gemeld Dzstiiuuzf komen. V

BETREKKINGEN. 2 _€§_ L; _ä lg gg
fe mi ,C Ti lm E
J·· ' r' ° 1 w
Ti I °
1 1
E 1 I
O_]jïeie7·en. à {
1 1
. . l.
Een Luiten. ter zee 1ste kl. , 1ste Officier mstructeur L » gi 1,700 11
* l Een Luitenant ter zee 1ste kl. instructeur. tevens ; l
K belast met het bevel over het instructie- vaartuig. l 11 i 1,300 I 11
' 1 Twee Luitenants ter zee lste of VOO" een Ism kl‘ 1 " 1*300l ”
l 2de kl., instructeur ,, ,, gaa ,, , ,, 1,100l ,,
Een Officier machinist-instructeur ...... » 11 if 170
l· Een Officier van administratie, belast met de ad- t `
ministratie van het instituut ....... ; 1: i 1,000, 11
2 ä 1
Burgerlgïke ambtenaren. ' j E
A Een Leeraar in de wis- en natuurkundige vakken. lf`1,800i 1» 77
Drie Onderwüzers in de wis- en natuurkundige A
vakken, ieder ad f 1600 ’sjaa1·s ...... l 4,800 ’ 11
' H ·
Drie Onderwijzers in de talen, geschiedenis en ä
. aardrijkskunde, ieder ad f` 1600 ’sjaars . . . 1 4,800 17 »
i 1 ­