HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 20

JPEG (Deze pagina), 378.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

te E
l
l
ï ?ê
g 18 ~
ë 1
lg rm. ee.
lg ‘
Q Dit Reglement treedt in werking, wat de voorwaarden j
en de wüze van toelating betreft, op den lsten Mei en
verder op den lsten October 1857. Daardoor vervallen
alle vroegere reglementen of verordeningen omtrent de pl
'I opleiding van Adelborsten voor de Zeedienst. voor de {
Mariniers en voor den Scheepsbouw.
z .
l Behoort bij Zijner Majesteits besluit van den 25sten April
li ‘ ism, n°. 81.
ï . ’
è Mij bekend.
De Minister van Ma2·ine,
J. s. Lorsu. G
l
l .
l
ln
l
li
J1
ll
l