HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 17

JPEG (Deze pagina), 475.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

15
UNIFOR1VI­
Art. 26.
De unif`orm der Adelborsten is als volgt:
voor allen : ·
$
baaitje met staande kraag, broek, vest en pet van
blaauw laken, voor op de pet eene oranje kokarde van
zijde, met een vergulden knoop in het midden met de
letter W gekroond; baaitje en vest met vergulde anker-
knoopen ;
de staande kraag van rood laken;
l voor den zomer worden witte pikeé vesten en witte broe-
ken; voor den winter püekkers verstrekt; s
voor die der 1ste en 2de afdeeling,
j een ponjaard ;
voor die der lste afdeeling,
een anker van gouddraad geborduurd op den kraag:
alles volgens model.
GELDELIJK. BEHEER.
Art. 27.
` Aan den Raad van Bestuur is het geldelük beheer
g opgedragen.
. Het wordt geheel afgescheiden van dat van het Wacht-
j schip en de Rüks werf, als een op zich zelf staand geheel,
= gevoerd.
V Art. 28.
l Aan de Adelborsten der 3de afdeeling wordt 40 cent, ­
_ aan die der 2de afdeeling 50 cent, en aan die der
. lste afdeeling 60 cent ’s weeks (buiten verlof) voor zak-
· geld verstrekt. Op het exercitie­vaartuig zijnde , genieten
daarenboven tien gulden per maand voor tafelgeld.