HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 11

JPEG (Deze pagina), 465.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

_
9
t Art. 14.
V
i Aan den eersten Ofücier-Instructeur is de leiding en het
gedurig toezigt op de lessen en oefeningen aan wal opge-
dragen; hij waakt, dat alle dienaangaande gegeven voor-
schriften getrouw worden uitgevoerd. _
, De eerste Officier van het wachtsohi is met het toezivt
op de politie aan boord belast.
Art. 15. ­
I Aan het Instituut wordt onderwijs gegeven in de vol-
gende vakken:
THEORETISCHE STUDIEN.
a. beginselen der meet- en stelkunst;
` b. goniometrie, platte en bolvormige trigononuetrie;
_ c. beginselen der hoogere en beschrijvende meetkunst;
cl. beginselen der sterre-, natuur- en wcrktuigkunde,
met büzondere toepassing van deze laatste op het scheeps-
stoo1nwerktuig ;
e. stuurmanskunst;
f. tuig en manoeuvres; `
g. artillerie en versterkingskuust;
h. scheepsbouw ;
i. regtlünig en handteekenen;
Za. Nederlandsche, Fransche en Engelsche talen;
Z. vaderlandsche en algemeene geschiedenis;
m. aardrijkskunde ;