HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 29

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

V V · V V V ·:V..Vx: V- ZV ; .V·V­<,.Vj; ,,,=. V- V*:V;V ;V­s,;V
V · ‘ V - ' V V Mfä- ^ --‘ï ’“V`V.' i' MIVV--1--'V-4: ‘VV«V V " ` ·" fla- ‘. -· VV ‘ `
V · V ’ _ ‘ ‘ V ‘V -‘·¥·"'Vj',§ .;·‘FïL?'V;j"*1].‘=V 'ï· -«=V‘,’ '; -‘
‘· " - wVV V V -` V- V ’·ï 'i§V· "-;,.V ‘VE‘ JV- VVV’ " =,·<-‘VVVr'? r V`- JV VV "ïVV.· 1 ·V .V'¢ 'f·’-‘
, ç _- ,_`· __,_~ -V ¤__V:* -_ -_ , ;;, T j"'V`Q ,~,’ V ,f?¥g,,j§;‘, lVV'V'V?.,€.;VIï‘:VV_f 'ZVQ "­ V- "-'ï,`-l-f.
V _ V V· _V V V V ;~t` ` -,-. . -‘, ·` ~V;*~ V Q, ‘_‘,,' , ‘V­Vï ,1*-,··‘”;",: V ,-5-1~‘ .­_V£; Q?-·t` V·,,:1¢,"VjV ‘· ;
· ;‘ ‘- ` -‘ V V- .‘ " “ V‘ . V V · ‘ ‘V V V :V’­. V‘§~;,.V-V: ·- :6.-VV V·V‘-‘­á~;‘ in :~'V:ï=w‘;,2:-‘-VV V ' V- S V -V1 H. V VVV
’ ‘ V - ‘ -‘ -4 · ï ‘‘‘‘ Vi " VV bai ‘‘k· ïë·¤V,è.‘- ·VV‘· ïeVV·V¢,'V,V·"V V‘ ».·. V<:;V;VI=· V V · ’~-‘ ·
V VL _ , V ,­ . r ` V V_ V_ ‘ V‘V` ` ,‘ {jj,. Q *5-ï‘r‘,iQ` ïV,; _§?’*;< ‘Vl.V3V"`V,"·‘V`,» V¥.‘V,_ V V·`
V -‘ '/V` ` Y V ` V "­ V ë-4 VV V‘ "·*V “ ·,V Qy L,‘V‘ ï‘V,jï1·j;,'Vï," :’]'·V LVV - ·` ‘, '
· V VV ‘ ·‘ ‘=­ " V ·V?,V-` " ; r V-V‘V1’ -ï· *­V lï¤V"5·'«,ï¢'“Y ïkfï E V V V
VV ·- V . V- ,, V V 3 .· V V1- VV V·V ww, .· VV VV V:-V ,_-V-,V£-¤?‘[V·ï3, , V *VV V_·»z V_ · ,·
V V . .V " ze V- ·V ‘ V. * V " '· *· . V 'VV ”· ¤V‘ ..-’VV-C;·' =V‘~.V' " -‘ 1 iP' "ï]/»^V-'-'5·I·,ïL ·V ` V2? V;. - Y ( · ‘ `»
VV , , ­ V V ; V ‘ ;:_,V,VVï ‘VV;J,_‘­,V*V·Y'~: f1§<, ·Vg;;.r;,,V~;V:” ‘V· VV ·, .,( ‘ V
V ' V ‘ ·- V -V ‘ V ‘ ‘ VV ­,V ,- VJVVFVV ,·.‘-iz.;-J‘§V';= ï’«V­;V···‘VsV*,uV-Y`Vw ;.;V`V V
' - 3 V . - " - ‘ V-; 5 ¤_` V‘·.‘­V.V,<,;;·:*V#’l="2,.gV-*3 -V:“;»._!~V=;.;;V1-ïgV· .‘., j-;V;;,,·· ,2 _ V V
A ` V ­V , , - V, ,, , ­ V -_, V ,· ;q· V,'V;,{V _$,V»,; V __i·«j(§::,V AV ï_·, V ·V2L;'-' 'V _ ‘V¤ `V
V V V , ‘jV V VVV ‘V ‘ V ' ­ !,«’=‘V··Ve",‘V·-vv-.*-J`- V‘.VV ’V:- ‘, Ik --=VVVV
. ‘ . ‘ ’ ­` ^ - · J -` L' V-V ·~` V;-V V VV`- V‘«>V-.;`.l'VV'V‘ï‘ VV 4-;--- ; '·V V' J V; " V, ‘ V- " V V. V-
‘ . _ V. V·_ ‘V. ·‘VV,;1V V' ‘¥= ·-,;- vv V, gw.- ;«f,V<;V_V¤‘ !«·Vë·I"VV V ­
. V _ V V -~ -_ V ,V ; ,V V-·V,V V ·,V¤.V*= V. .g V ­. V/V‘VV_; V-~.¥VgV*V V- .; - V:
V- - V · `V- - V -. ' ' V’IV -ï V" w 5, ";VV ,V V · -,‘ Z:-V"V_jV ,VV·,~TV," ~V,V_V·.)i‘{»«‘*._V‘ TV" ·’.,I"'~1V£`·~*. `V V F ?‘:‘ V Vl"
‘ ‘ V ` ‘ ’ _ - -_ V V ,1VM ‘, .;’ ‘V V` [_ Q, `;~' . V V ­;V;’, `.T«ï>lV :<V·’¥_ ·,·ï_g*`V‘ ·_b‘ ', I; `.VjJ~ gd-; V{j'," ;:` - ‘
·‘ ‘ ' ' `V -V 1--ë‘= -V "; ­V?*·qe?V¥.-V- T- V- 'at ·. ` ‘·"VV«.lï;¤‘> ·'V'V·` = -.‘ä‘ 1 ?Y,
V ., V V V ’· V ", - Vï: VV V V ,‘ -"VzV?‘, V V-<>‘_"’ 2 ‘‘'` V ¤.i·Vï4;`. «‘­{ V-.- L-- V V- ‘­V ·F^=V" VVV
V « · _ fi? ‘ , ·` ` . ° V V­~Vï‘ ,`V’-U ', ,§"‘ ""‘ VV, ":V,¢‘ Q·.,·,V,§,V·l Vl" ‘ :V_ ’·_v‘· ’- _ , V _ V V ‘,;¤ ,3- V·"_
V · ­ V` V, - V "V x - 1- =/V ‘:‘ ‘VVl‘· ¥" -VVV-'1 "C {VP- VVV T' .` ­‘ ` ‘ V V, V A t "
‘ _ · ` ”- V ` V V;."?,V?:·5.,x.VVQ¢- gg _v `j_;,;V ` V V, L, ` · .-,· V; 4
‘ ‘ ~ ‘ ` . V · V · V V, V ` Vi-· jl ;· ’V5‘ ~‘;ï- @5% .1- - J .‘ VV rV VT-V'·,<,
‘ V V - `- ‘ V ` -‘V4 · · ,‘·1.‘V‘l<e` ··‘‘ r ·- 1 V E -· ·­ ‘ .
4 ’ ' V ` V AV , V ‘ V ­ 4 ' IVtV¢°,ï;*,,g ,4“f`VV 4 ‘_`{~; X $[;_ 'L'_V'V ;1_,` Vv; =" ;V'.;VV _ `V; VY '_ .V),`V‘ V -4 , V ;
V V " V ‘V L3 ­‘I " V gi'- w«~V'--‘·*"<·* =V· V V- · `
u ‘ - V · - . VV` .VVV;·’« ;VV_'·-_V·; *_»; =._"" «V"V.V_.‘-'~y ·,V.'___; ',_ V, ‘· V »·;.,; _. ,
P _ V - V ~ ‘ VV 2 ,`. Q·`Vï ‘_­ ` L"C`,-LH ; "V.7' V :·’V '·$ V`, -` ',·.‘ ;`·- _'.V" V' V, Vfi Vl` ,
_ Y V ‘ V ‘ x,VV_-V,V_ -§:Vg,z 3-,,g’V ;-­·V·,V, ­ «_­,· - ,,,V; ,.« -
V _ ._ ` _ V 4 `V A { I cv'; ‘L";_ V"`f; (Y`;_'­.W·.; ‘_·, `VV. ï°Y,>r, ` ^« :;·.1'Jï>;·»;l'· ` ` , ;· `.’·‘ ` gvl,
V ‘ V V V- V VV V ‘ V Vw VX ‘J. ,VV;,-,:Vï- V ·‘-*~TV`ï·V V V V VV . Vj V ïjx _
V V , A ï­_ .,: M‘ W Vi V V` Y ,r V £_ -4 :,VV:~_ J `V _ V, ,« U_, ,V_`2VV LM
V ­ ^. .V ·‘- ‘· V ,V‘ · nl V‘,‘V,`., ~' {5 V; V . al :‘·"' V"`·T‘~, J, V V ,,‘ '{ .V«,V V-
- V ` ‘ V · ’ '- ‘ V. V'V V V" `V V- ·V*.VV·«";·'V‘.V·:ïV*. vb V F`.:-" t` V V- V ` 4 Y ··.y-' ·` ’ -
. A > ` . V "_ K>,V,Y 4 V2 V ,_,,,VV_ >­Vn> V;;>V;`_,V¤lV: gil -ä«_,' Vjfl, r:,v,,"·.E4::V;` ;_;`;{V£­ I V- .__ `,»__’A :,9;*;. .7
' ` - ‘ V V. V- " .:· I. '- -V'VVV',VV"" ¢*`^' {‘ ·ï.‘ï TH V. =ï]V:"ï·VI'F.`ï, V V 'V Y;. _· ;.
V _ _ V , _ , _ V V Y Vi, L V `-» V-1 ‘,, Afl ggà- __:V,*,V `-ff'- ,,`V;· QVQ- Y
4 , . _V V V - ,V ·~. V . · ,V -, ·· 4V V- W ·V; V ,V: , ,VT;;¥.r·,?ä;,VVV7V*V-"·‘ï·V V · "·· V` ï
Y _‘ ; ‘ , I- V, V ­ · · ' _ C', ’ V ,,, V-; Vr; gr ·^" ‘V V . V, ’,_/,­.V; VV_I» ;;l§_;-gj ;;»VVV¢ V VVV `V·
‘ -V V V V -’ 4 VV V · ‘ -V f­ 1; V 1 · ,V .·>V,:- VVVVV ·,‘a>V~VVVïV·¢‘ V · V ,= VVV V, ·V
` ‘ ` V ‘ ·Vï . V ' -" ·:V J" V" ‘ VV V- ‘ V ‘V1 : ` -‘ #"·V=­‘«'ï4V· 5*:3 ‘ ..V' . ­ V
V V · , 1** VV-, . 'VVV­ ' V V V ‘1‘-· <» ‘;,~·'. ‘·.»­;V.‘·» r!·VV«V-`­ 4 V . V,V,V`V·­’ ‘
, ‘ . 1>­" V .V··J·ï_ï<V~^ ;; · ·‘. ‘V~,<V .· -,-,V;Vars;¤,V : ·· - V.-,
‘ V V · ·V,-V ·‘ - V ',= ,V ', ‘•V, _·«‘VVJVr* V‘ V - _ , Vf ;_­ _ ‘.·;,=.­-V_’~V7··-,;-3 ­ , V,T .5 .
4 ` V VV ~ V `- · V ‘ V; ‘ .·e1l<:_-V Vl~­=-VV'VV VV '+ `-V' li`Vê ë -’ï,ïï;,¥VV, V S V V*~ '
` 4 V V `­ V 3 E -‘ V ‘ -‘ GV- " VF :V·~‘Vï‘VlV­.;VdïIVV‘· ~ V
‘ ` ‘ V V " ` ‘. QV KV V- . '·‘.¤-_./·V’VV!ïïV: , V V
V V V V ­ , ’ ¤ -· V . ,V‘Vï V_ V4 ' ·’¤‘ V V, TV1`, W" V' V _V'{VV”V · V,
V ‘ ‘ . Vi :V­­ ` "“ " =‘;·Lf"-§ï" ‘­V`;-.V ·k’·1.·,T.ë-'*-"~V-?';Y;·{f «VVV V.’,£’,‘L '
· . V VVV -V,. `· -· 4 §V:V=’:· -·V ‘- - V¤-`^‘-!·.V‘.V<VVV-;-6-. V‘ V
, ‘ V ·- - i ­ V, V- 4 ­=‘V,»‘ : V' V ‘ Mc 4V V. V' "- w ;« V .V 4 ::‘V’ AVM -4 ·»ï y .-9, V'
- 4 _` _: V V V ' ff)"' V ‘V ‘· ' ·,‘ ‘ · V- V
_ ' V ~ = :,>‘;> ”· V'_¤“"3; VV lijk, =f T ··V-» {"·‘/¢·; ". Q 4 V,.,-"‘J‘-I
I V 4 I IV VV , y ,_ E _ - V,) V --V= -ï ‘. V- V-x,;;)_;ï1ï-_, " ,~ / KV '_,,‘_,VV;_,‘_Vï_j
4 V V VV V V, V <‘;V,- = r;VV.VVVzE
, 4 V { V -‘ ._ V ‘V2"` V , Vgl ,,-S V,j Vr V- V g .­-V`Vj,jV ~V·"»‘,=­ _V "V·.§V;= j` ,- V ·‘;_?
- 4- ‘ ` .V -V V 4 VVV; VV VV 2 ‘V will V ¤ ­ï·VV‘·V=V V‘·`¢-;- ·V "‘ VVV `VAVZ-
V 3 J _ V 4 "` V V, `~ 4 VV ’~ j Vyif- gi .; ,,_/-,1V J `;.‘§V‘;" ·,?·j ·VV;;§'* . "· , ··V';?,·fVx` ,
V _ LV V _ ` V , V x V _: ‘V V, V · :2 -: ‘ _V;VV_·fVV‘V-V·VjV.‘ V 4---, ‘ V ’
· _ ‘ V 1 -V ' 4 'VV' “ ' r · =-'L- 'V `VQ‘sS" ~.:?' ‘
4 . V _ 4 ­_v ,,· V'- V -- VV. .« V,~VV«~V,_ .Y`V`;,V'V':g_V"»§- VV, V,;{',·‘«_.g‘;V_‘V-<"_·V;‘ `j*';.-- «`_,_
_ 4 ~ 4 T V x wy)- V”‘.' ;V_ f " V· ; _~ -‘ .cQV.V­"·§V<§~,,~ Vi; ~ .­­·, ·‘ ’ V-
· _‘ , VV , -- -,~ -__ -,· VV , .;· .=~ Y- , , V-.-V,-`Vjdïj ,,,V-Q 1VQ_V;V‘VIVV-2
· `V "‘ ` `- V - " < r' =° ' - V‘ -¥ V 4. V‘>V ".‘-°?’V?§?V‘V?;T€‘f ·‘ï LVV- .‘,, VVA-? C
, ’ V V, V ­ - V · V V-,‘V* 5; ,. ;,_ V ,‘* -,;,;>;V ~.VV=VV . VVVVVV V; _ gy, -.
‘ - · · · ‘ . . ·· V-V i V LV Val 2 .Viï?’ V.; ä<>.‘V‘-`V"-«.i * V ‘-
. 1 V · V ‘. Z ‘ · V V- V “ = ·` V-= =s·V:_VïY‘* V-V:·lV·,V"é->·VVV­rV1. ' vw V·,VV' ‘‘«` "-ik
V V _ "g ~, ‘,V _V V ‘ L VV j,‘ { _,,< ' V Q'; - _ T xEV:V·_­-xVVV '-Väqv V *«,§·V£ ·V'fV g"l" jg ,,,$ W V ‘~;',_*' EV
· · V V V V'. .· > V ` # ‘V V ' V ‘ ‘ Q' ·~ ·5 V V,,Vi;"­;­ Viï F ·*·€­x· B',-lV‘ VV?-‘Z·V ‘«" ."··"-«`V~»‘“·" ·‘~iV‘ ’~
_ ‘ VV V , V y ' V V- ‘V V' ‘ , VV -<’ Vs- J,. ·Z J - V V·;‘&VsfV~ ’-,1-··'ï ‘x:'VV,¤V§V ­_*__-- ‘· V (J, ` 5*-_·iVVV·VjV’,¥
V _ . V · , > ‘_ -" J ‘ _ _ V ,'_V V V ,;. ‘-xQ3{V',§,V ‘§·V`VV_,­V^ä:,',­7.i ‘E‘ ?_ * ' ` ~V'».,` V V_.»'[V'_ - ¥V
· V. ' V , V · V‘ ’ ` ;. , V " , *V gz; ,VV»,¥,·5;;«, ;‘V­V .;,,.--1ä,i ;VV VVV, ·­,; -, ;VV, V
V V_ ; V. VV :V ‘ ­- -· V VV V , s V *1 -= V S- -, «,‘· JV VVV, V=» {M VV'<-s~^$=‘:; ­. V' ww ‘·V’iV·ZiV·ï¤·-‘
- `- V- ­ · ­_ ’ V " ’ ' ix? :VV: x‘y‘1'V"* VV"]­ *V‘;.Val<;VQI V,?_­’·ï‘?‘PV'V?‘-y V-- ‘i·;=.,V a V/‘V **-« --§
, _ , · V ; Y . V _ V -, · · . ’ _' V_­· >. ._ LS «V, VJV ja V‘_,-- -•V' {VVV qjï- ‘ 2* 5;-`,i_%, It: ;;V·1ï§_'_;j-Qi] ` V<<‘# ;"._·% , Q (' ._I‘*.· Y,
- ` -‘ ‘ V - P _ ‘ V ,, - -·JJ.V · ,5, V/VNV,-,V.V:; V,.,;fxVï,;,g,泥 gw.? ‘_ ,‘;·,~»j-V _ :=.~,:VV. V;
. , `V A V` V C ` __j* QV: V ' _. -' v fV,'._ ;V V. ,·2,.,V(;V-§L',,:` , 1 V‘_V; V-. ,;;~( ;­j ".,,-_V`jV`­i,;y,:,y·,r` Eg; ,VV;$V, `**-,·
, V . ‘ , . ,_VV,·V«·;­, _ 4 VV, L ,.·­V; ,; _­ P·' V;-V-·r_·_vV‘~·,_x>,V_V,,V1 , «,·`«=‘,_V -,*__· ,~
' V V -­ V r 5 -V. {V-, V . ’·1 2- ­i·7·"· VV ,«;V»` V; if" '£-^{~­ï ‘VV:·‘,Vé- , V' «,­"V J , X <
` VVV V ,_ ·V , ,;'··-:,.,-V {V V;, 4- V [ ;·,, ­V··;,, ',ïV’j _­,·TV;-­ ".;_,g ‘ .‘,8_r·~·$“· ·V-L; .’·V,I V V « ,
V‘ - " `· VV - V ’ V -1 ,’ V '.‘i‘.' VV - W-; V V' V ~· V`-' Vf’X:·;V· $C?»·-V‘=«“è?""V“V VV T-. .‘*:»V- J ·¤
’_ VV VV' V' ·<V , V,5 V,~V ' · VV-; <‘ , V, ..-Y V;. 5-*.9; =.;;,__‘ =-V VJVE, L;, ;_?:;V- _V VV
V VV g `, { - -_· V ,ï `V, , · V V ; ", V. V; 'QF, jV;;«‘;';;#‘,5_;x j. ’'~, ,V‘j;;=" L vi- ;"‘>· ê;~­‘ -V In.;
‘ 'ï V V ‘ V HV ·`- V-.>-F "V V= 1 V V· ‘- ·· 1-;- «·.-ï£.;···`f# ‘>ä=*:‘ïVV?‘ï‘* -%V V VV -
, , ' ` - ­ r -V; V L- V f' -‘ï ;fl " -‘{,`r, FIVE ï -V*ï,j1_ä"¥?f.`»ï 3 ·· ’*`f1 f,V‘”"’ V- -53
, . ' , .· - V V V. V_V, V *V ‘Ve»«1‘:=V 5-‘·‘» V VV 1; V¥;·~;V:·¥· >,f;"; . if ;~« V" Q, 5* V' _‘g’»‘.;J-g.‘V -_"'V -•V ,-VV) · ‘ V V _-zu V4
V. V V . · V-V -·.V=ï- ‘V»«~V-V*V -‘ V- ,’·. r; V' VV- ,‘r‘ , GV-VV -èï*VV,V:-VV: 44; - V ·­;
‘ »" V - ( .V H; V -9* Ve - 'V¥,.·.-‘_~ Vg,VV~,I- 'VV V‘,;xf,~’V·`_:‘«·*`· `_V»,V;·_>:;VrV..V` ç€VV· V5 ;; V. _·VV¤,*
' ·_ ' · V V, ~V · -1, ï’I Q', <‘äV;#$Z*V;’”V M")? -:--5 ‘¤‘ 'VF VV-V V'? ;-'ë
. -, 9 ` " -· V > V V V':ïV -¢‘ M - ‘ V --53, `f‘.·~C-V'~"V »«’V"‘V.?‘,‘ VVV; 1* ~V' ’ .‘-:·;'<- -;’
. , V ·~.·~« ·V , ·.V;_-FV, V.»_;,.­.,V)· _ V. ,~‘g=VV V ifïe-­r·· ‘rV.’
VV - · ‘ ’ V · '^ V L‘= V- ;·. ·‘.‘;·‘°€,;Vl"x- ":,­ï, Z V ? EV--, ~~· «»:(,V""=-"·V ~
V - V ‘ VV - -_·V, ' A ;j«j==it"'.;X^,Vï·:5V‘¥~‘EV'ï··lw gt VV=$¥`ïVVï‘V~’VV¥··' ’: VV" ­·,' ‘:"2‘€=V`V Q;
V U ‘ ‘ VV V . 4 "!V­:’ 4V-V -¢’ · ` V- ‘ · ·á~'V‘­P‘;VVï-1 V:»;'·'VV"V -.V; zi "*==. -1 in VV'? Vs ‘ïV‘ ‘ ¢-` `VV V' V
, , _ V -. VV _ ,_ V ~;,<Q,g= ,;_ VV 2 ··’` ‘VV‘ V,2;,;V V;.qV»«; V;=_-_-§.·e=3V~Q_ïV ;¤j···n, ··.’ VV·i:,~ï;‘;;:-,,;:ï V_.- ‘:;v;
V ­V ‘ ;V V V · - V.V?V­ V TVVVZV; VV, V1.VJ;;VV;· ·‘ ;==ï£-;‘V«-VV`2,V wei
· 1 V V- V V - - ‘ V ‘ -· ­ V V Vr ­·V;_­;:·,‘5§<i,« , ‘V,V- ‘;V_·V·V V- V. 1-x- ;_ ,·=V·Vv
,V V ~ k I, ·_ ~ r_ ,>_ M ·- VV-_,ri;5l·5_;;V;_`;T;«1Vr_~,,_-V_)‘ rV*Vf.A·,·,Y«J .‘ »~ ;- ­‘- ;_,3¤_ïVï:V",‘·,·V`_-*_ V V ‘V·',V_,:i,§·
. ‘ _ V_ · V rw .._¥ V­V V#-VV:- V pw V«V ·~ v 2 V- hva
_ ‘ V, . V V V J- V; V ;; - , · ` ·; 3;-·,,,!·;§;Z -­;_g Va »' ,,,g`;ï, ,*V _Vl'{-;`>_,ïVj;g ;_` *V*·ïV ‘ _ «_Q gp,-··,‘#­
V · ~V = ., z VV ’· -- ·V· V.- xl ,V·.‘ VV~VV‘V,¤"V:: Y"- J r d. ~·x‘> ·V;1‘ UV C V- V V 4* " `
. , _ V ~V - VVS ‘ ~V V · ,' ‘_ ·_3J__;`;ï,, '1 .V " , _ g, 4 W ·V V, l_ V Vr -­'VzV yu ‘ V‘;V{C ,_'·V ',V~_- `V VV'- ,*,;­ V,
- , JV - , _ _jV , V " , V., VIV-‘j V,gP'j·._V;:VVVï,{" ·1 V1 VV`- Z, V VVVVQ lä,Vj_j_§V“.;2$V2§igg=,=Q;-;;‘V_i'V., , 'ä_ V
V V -; zg- V -· · ,, .­,,` ` ­V i' `T _fL .rV',‘;1«­j*ï V1`- , E ’ jpiäïïïäë `$"Y VC-"§F?i'V"£VV` ` Yi- "
V V . ,_ V , - -;,;‘ V WV V_,V,V:.,_ -; V V;;V»~<-V-!V,V­,;n = V.V_; , < V -VV ..~;· -ï
‘ V V * .· V- .’ ` ·· V· V V f 1 vïàï 1-WV VV 1+ " ·`ä5ï`V·@;>‘»T£*ä¢Vë"`VV·‘ ;ï"‘V-1--V
V - i ‘V V' > V V `V _ V V ., V Z; ; ,· ,' * v' V ,>_g,Fr.V,_;; _»;V,, J., Vi-,-·:`_­ . ‘· ; , lx.; ¥", .2 ·';,V,i>‘,;( JV·‘{:;"gl;:·i:YQ',."`_ V- ·* ·:--; 'V V ‘{. _,’ V
- VV v . · ‘ · V ­ "-- V Vl -=V·§”' VV` f "- ’V= JC ’
V _, _ V VV _ , V· . ·_.· V V .· VVVVV V*.V­V·* V,V:;-=~:v·<VaV·:.r"««V.V»-V ··: V> V
V A _ V , V V VV _, V _, V., .,.:;,VV ,1,,. V `,,x`·­ïV,,,~ç,V_ VV,_ gg, _,·, ,, ;VV V
· - V V V V V VV-= V.,, V·¤ V '- V - V Vw -’E::7»&·'V~‘<¢ ‘ . VV ‘V V ‘
V V V - V V - ye, ·, - ·V·· J _V.· V ïV ·V -V V; ·· .2- V;-Vïx F. ZF < ‘
· · -‘ ~`V V -` V - '-V ?V “ " VVV V.·V'¢*‘è-.5 `VVT-*' T·VY*-·=¥V'·?»Vïêl*JV·`­V` ‘ï 2 "V"'VV VV"-";*·>‘ V`
V _ j _· V_ V V, V ,:_,g_,,;V,VV V ,, ,V V ;",¥:,çj-gj V_V,‘Vg=‘§_VV,g·ï;ç_z@Vx*;;- ;V;;;V_ VV .;V
` ‘ -‘ - · - V ‘`~.V `’`, V‘ VV¤-C; g ·‘V’ F"- Vi, ]=; ZV? /V·V· 3ï·«i¤ ?~ "
~ V I, V V. , - V ·­`- ' _·¤ V· ‘ VF; ¤ wi- EV”-VV`V" '-i - {I >·iV=V“¢ "`” in" JK- `L'V‘V ‘·'¤‘XV`ï‘ -` V-
V- V L V V ‘ V V-VJ `ï `­@.iV- . Z ( ‘ ‘§V:e-ïïV=`;'ë V·V=v>.'=ïV Vë; VV°‘‘‘ =·-‘1<Vê·V`V·- *:‘·‘VV:V· .,‘VV·
, a V - _V.- ,-`é·VV· V`.V ` V ·:~·.¢ - =-“ "3: VE ·V V»=Vï·Cg.;,V-i·V­,;"¤ -" .V ` .‘.-’ < `V *· J
' ’ ‘ ' V V " 1V -; -,;VV‘ ·< V ‘v --4* .=' ‘· ;_ -4.. V.e·';V;<’;,.V.,Vï ‘_V~-·e:V"·VV‘ V· 'bpïï
V g · V ‘ ·‘ , " K`- -' V' _· -;;' ~ .;_ , VV V, `V" .§ ,.V ' VV · :.{V . V.-Vg;­-‘IVVV,, gi--gif; '_J<»'-Q V .,,,3 ‘VV,­,;fV VV V- ‘; ~
V -, _ V- .` _V ,­, _- , , 4 _ V, -.- ·V;,VVV. - _ ,;VV_ ,,:GV V. r, ,e_ V,V. . A V
_ V VV- V__V_r - V V " £"jV·-’ VL- p- ’fVVV"­V,.· -4** ".”"-" .’ ­
,, V V , - _ VV. ,- VV,V­ V ,V V- V ·;··_V·-1. V-VVVVVV¢ wg ‘;,V~V _è;_·VV»,,ç V. =,V.çV·.
V V VV V V V V V V VVV -, ­V VV - V-VV ._.;~V;_1.e*ï *1-«~;a= .·­~V ».-:·V’V~.:,'-· -=-V·;! NJV- V ‘ ‘ V
V , _ , _ , V_· ,V_,­ V~V_ <( ,,;*2 V-f;§=- ;·V,g-V- VV; ‘ »,•«‘Vxá‘·_·~V­!V V­_/ QV
‘ ‘ .· V · ·V ­ ` · V -’ 3 ·V ' VV ~· :‘V-.‘-ï":ïV¢:r=, VVV’!u¥‘V‘~ë:V‘r‘·V1 -V­V.V‘z:V--V5 V, V V-
. VVV · . .~ V -< V A - , ,V - VJ _1t;­V·VV,«-‘ V-VVV~·V..[VV;-_VsVe·VV-»«_ -V"V·: Va,V · .1:w-
,¢ _ V, ,V V - ' V `V , ,‘ , Q · g'_V V _.`•;;$;V,·,L- Ti, Ku.;-V' . ,,`V ‘ ,',;,,_V`»,; ~*_ ·_~‘,->¤.; VV·,¢.,·,‘ `·-äV«•;V-,, V '~V,§2 V, VV,-__= ,
, P , - V ` ’ J ` i V · gi. V-- VV S- " V c, V ,V H- V;Vïl'g¢·­ ·-.",, Jófi; V, - A, aw VV ,- 7 5, VV ' ”'ï VV
VV . ‘. `, Q I V‘ · I ·VYV _V V` `V, · , -4,,; .=-V, ~;_V4_'_•;`{r,V.-{ 3), ._~­,,V.;{VV.,, ,,~·«’r£,,5,·;V)·_z2y«;.i gul!. V ;V,_~ V :V MV ,;Cv,VV VV
.V V VV V ;- V ‘ -V · - -. ‘ "Vj .V·­V-ix.? ‘»‘wF­’.'-V 'ï F..’. "* V
, V ` V _ 4 ·V_,, ’· ~V` V' V `;Q V V ` _ V_ «5V, ·! ·‘~ q‘ '_ fig; ';V,_;ï*V_§‘{gVQ_ï;V€-`-V"éQ,ï’j,ï,` ,;§,;,‘;~V_‘,g§"§;_"‘f. '_ *,*,.1 ,‘_ LV f ‘_V‘ _·<ï, `j;*;‘3f,ïV_ "j_
V V. ~ V 1 ’ V 5 . V - V ~- ­, - .Vl-Vl- ‘V¤ szay VV=‘­V=à# VV.·‘ ‘- a. ;·c­ VVVVVV- *r ;» VV1 ·-V€2<»’V=* ’: “ V ‘ ‘-
’ - .‘ · " ‘ ·‘ ‘ ‘ ` ‘ -·-V V: ;= -·’ V V·‘·V1·­.·‘-I VVV? ·V‘‘ V;1Vï‘;= PV .· ·'-=v^bï;·»- VV ·V=-=‘V- VV 1- -&.+.¤ =‘;
V . - ‘ -- - V V V:·V _ V . L -V ·t‘·V1 VVV,. 'a‘;,Vg; ­x, ,V‘v._`V 'B ;` _lV·1¥·,`-,:4 j-;-V; "_··:. `V-,"`V­
_ · ~_ V V V - -jV ~V VV V , ‘· ;1~VV;V,~ - ,‘¢y~ -` . _ `VVV Vïjqïg ,‘!-, ,VV~,'5i; Vq W-V',VV·‘,V .;‘,iV,ïV’F ­~V!v
V V VV , , V -V V- V V VVV, VV, ·. V VV · , V ·¢rV¢_:·»VV-V ·V J; ·e»V*VW ,-‘ Vzw V -V‘
, , ­ · ­_ ^ . · , V, _ ` ‘ V V, V, .,_` V` _ V, ,j,, ,·‘V V4, -, `V X. VV 'ï'."· V`*,·{_‘f_V,~ IFS VVVLQ 5‘¢;.»._ P-J- , ,¤ ­` ·V"’ïV`,‘«' 3 , Q,) __{d`; ,- V ‘ (
‘ ‘ V ' ,“V 'V V = -. V ._.nr`fV V- ` ;"VVV‘ ·-;‘ëä- '-V.‘3ZV:;:V`i,t,2V·V,q al- V ’ V · V .V _V yu. »¤,V-,4 V P
’ V V V_. V V' V ; ,’; V V vg S L ”‘ '= 2 ', VR: TèïVVV££;VV«Vï­ VV-:.ï'~V;ä­’ V
·#_ ‘ · 4 V ’V, ‘· - V . VV · '-'; ;­·VV; ·L~_ =_­äV"V#,·;VV;1VVrV .,,.;-2:/‘yVTV5·V V>;«-Q" ~ ‘·--- F ïV;V’,‘·· V V‘ ‘ VV·.V*ï·, i V; V *
V V «‘ ‘ ' ‘ V . _ t. ,’ ·_ 1; , ; ,,fgV._ ·« V` ,-« ;1,­ V ,1: ‘; V3 ^V ·~VK;·*gV` ' j-·VVV;§Q~à,§*JV‘v_?;V':;~;`ggf àl ,; ` V' jV.‘V ‘;*,f f. ' ·· 2'{ I,`V
' ' ‘ ’ï ,[ _' ”V1­, V.<.. VVV" -~ _ :-V-'- V' VV` `V · VV, ‘·‘-Z x {',*`·ï Ei ^Vï‘(·`{V'.-YV,’_VV»‘V i*V`§ ·‘ ,·" ’·'-·§V,¤"“. VV',~» X]- ",§ ` ' ï~' ·” ,· "áw ‘ 'IV
- - L V V. - V , ,V., ‘ =.V V < ‘ ~V · Vè·VVe, V- VCVV ,,..,e;V‘ ‘VV;·"Vx_; , J ·a-VV ZVV ,V VV
‘ · V · ‘ ~ ' ï V - Vv V, ï· V»_- VVV-. VV V ‘- ::2 V 2 .,·­'VïV’*«VïVV‘“E`@ V' #VV‘VVV,V ` ï" VVV V- V·V. V ·V - ‘
· V A V ­ ‘ VV; ,.[- Q, ~;, ,- _· CV), _,j-gy Vv,>=,§.’- Q-VVE V TVQ‘5';ï-_; PQ-;-j VV ;_;~i·ï'VZ‘VVF· y', I"; V.',fl ’ 1. ; "VV; ‘ V
‘ · _ V ·~' _V V _ -, ·V,jV.: -‘3 *7 ¢_ QV 5 _V 3V·f·;_‘ `-V`Z1 VT if.;-­",VV ' Cf. ‘.S·r*>*=‘. 'V:‘Vi-2-,ï :>_ Q- ' `V; , V- ç- , ,V ‘ ­‘
V V~ *' V"r=VV «gV ;,‘V‘V `XJ V #:‘ *,2-{2*’-"·ëëï-*V 'V:".‘ VV .1ïï- * V 1 V
_ V AV , V - _ V _, { V - ­ J; ‘.V`-VV_ V.Vï"l,W '-u, rig, -, Q ` ‘,". V,’ `-’,_'{C QV`; Qïli ’ïf:‘l; fr. l`;-V_‘ VK 'VV; `Y .-;l'L·'?`V? "`-‘Y"V
' ; " ‘. `V -‘-" ' --']‘ V. · -"'Vjï ";] V `/V ,· ft 4V . V‘,f{‘V;·.f_V:‘V_{­` V',. .V-_gV;¢;§,;V;`,, V'? Q3! ’ Mr; , V·t`,«v4,`,,_’v ‘VV_·;f ; _
‘ - V ,' _ ;V V > : V .·­V_ V V;j,-‘ - "‘-VV, ·_ ,; ,.V 1V ‘F Z; E V ;{~,ï '•;V,V: V- i- ,V ' ‘.;`.,VV .£­ ,_§VV, gx-, *_-,_,' ‘·nV,$
` ‘ " ‘ - ¥ 1- 1 ’ V V"I«.VV­ W V VVV Vzïl ·TïlïïV"‘ï-’·='Vï`I+‘VV we -JP-V ·- "
- - M ' , V ‘ ~. V ` V -V'f"` *V. ‘V" VV {VVV ="`-.‘:V‘ "VV-T I=-ïï " »V’ L! EV`--?-Wáxïï:i§&'­`­?'$~Y‘i- " ' ` > 4 A
‘ . VV -`~ V` V .,VVV VV·· `V _§_ _- ."_ .:· `,,,»; X , ·.V‘ _ , ‘* _­ V? , V, ' Vin V-: ViVV;·:`._V.*V·‘,'I,.~;H V--VT V -