HomeBudget van oorlogPagina 6

JPEG (Deze pagina), 537.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 4.93 MB

4, FE? ‘
. . .
mogende stemmen zult moeten uitbrengen, weest overtuigd:
·ï·ïï£i§‘<:£ lc`: -~`’ ?
dat door een Wel 01 kel loo er 0¢zelem0i's dat door
’ . `Q;.’·«.;
geezzerlel eler door sommlgeez vaergeszfelcle wäzlgiezgen in ele ~.'
·
beslemmivzg cler /cwee/vsckeel, de aangevraagde gelden, tot
uitbreiding en verbetering van de , U zoo duidelijk moge-
lijk en naar de volle waarheid, besclirevene, gecombineerde
Rijksinrigting, - die niet alleen voor de land- en zeemagt,
maar bovenal voor Oost­1ndiën ovzmésbaaz is, ­­- zxnoode-
¢{‘L”iïT’?.Eï*`?Se1ïiig?
loos zz hmmm worden gemaakt. gglrgggiï;á:;j;·r;
Zij, die dezen post met cliezz naam qualiiiceren, bewijzen
daardoor alleen, dat zij of niet voldoende zaakkundig, of
·
niet genoeg belangeloos zijn.
. .. <;
Hij , die dezen post bestrijdt of afstemt, mag, onzes
ill
inziens, niet gerekend worden te behooren tot de Owzsules,
die waakzaam toezien, zz dat het algemeen belang geene
schade lijdt l zz
Uzfreeàl, 12 Maart 1867.
Door If.Erl. omlercl. en elw. Dievmren,
De Eerste Ojiclezeu mm Gezeml/z. der lsle klasse,
DR. QUARIN Wrminnrnn.
Dn. A. WV. M. VAN Hnssnm,
· fi


r 'ie‘
l ii.`‘i Eli.
r . r. . . . - .... . .r ...z n_r,_,,,_,,,,m. .,.i,. lir. l.