HomeBudget van oorlogPagina 3

JPEG (Deze pagina), 503.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 4.93 MB

"' wl`. -‘~; l
1 . ~~ i
l , " _ l
,,Oaveant consules, ne quid detrimenti l
ii res publica oapiat!" j
Q ­-­?------ l
-` · (Gelden voor de Kvveeksoliool van Militaire
__ Geneeskundigen). `
_d Am de HH. Leden om de Staten-Generaal
wowlevz - bij al de oorigevz - nog de
W oolgemle inlichtingen eerbierlig aange-
" H boden.
l·_ii" J 1°. De Kwooksckool is geen op zich zelf staand gebouw.
V’¥:`` j_ Zij is van lieverlede - sedert de 45 en 35 jaren, dat wij
df de eer hebben van nabij met haar bekend te zijn - als
ii het ware inééngeweven met de lokalen, die oorspronkelijk
,-`i A‘i_ tot het Groot Hospitaal behooreni.
20. In het vvelbegrepen en rijpelijk overwogen belang van
J `i,’~ beidm, wensohen Zijne Exoellentie de Heer Minister van
‘ ii . Oorlog en onze Chef van de Militaire Geneeskundige dienst
eene dagelijks meer en meer, ja dringend noodige, uit-
ijf; breiding en verbetering tot stand te doen komen door het
jij toevoegen van een bg-gebouw, leunende aan een der vleugels