HomeDeutschland schuldig?Pagina 189

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 222.91 MB

-- 173 ­­­
i2b211ft2r , ·· ·· · ­ . . 6:.
[fax ba afg 11_a1urI1cf) 211Q mxt ber ITIt€IfITtItüQ1‘l(1I€1T Rumünftur ï{2rBunb2n. Qifnçn
mrkmb g1mft1g2n fo¤Imfcb2n 5B¤b2n bafur b¤rguB2r21t2n, bxlbet gcgeüymrtrg 1
in {tm: Md bgïëlïgüäë ber gièïïwwufsfw älrbeit beêà §D2iuift2riumQ» bcë QUIEETIII
. _ m 12613 ~rag2.
fï€1%€rr' Su Dpmraübat erïüïbatt %€ï€BIlUQ DBX SRGCXCETIQQII
für. MG WTB çäüïbëïëülllïg bêï Slïffïülï B21: {@0112 alg aucf) ber 53,anbung§=
MG uw truma211, uub f3i2rB2i müf3t2n bie £ïBi2b2rf;¤Iung2ü b2r §§2f;I2r ¤2r=
, mw? Ilïiëbêïl m2rb2n, B12 im `ï‘5abr2 1896 B2i DRI Qluêarbátrmg b2Q äf$Ian2ê
fe high `füï üïë bamaïë m äïuêficbt g2n0mm2n2 êïäcfetgung ber áD%22r2ug2n
nbplmü ·g€3ïItIL`ï)t _m¤rb2n finb, alê man b2r ï3auïJu11gê0f;>2rati¤n nicht geuügmb
um Bd) ?[ufm2rffamf21t gefçfymft bat.
Hmm. (êfi¤@ fämèïïè Hberfübruug 2iu2r 2rï;2BIicf;2¤ äD22ug2 mm ïmppm
ïgaftem ;,u D211 äD’è22r2ng2n ift uur möglich, mmm bi2f2 ïrufopen DDIBBY 2nt=
,1cmm fpradgcub biêlmgwrt rmb D12 $R€1If)0bB1’I`1f)ïI€E Quftcïhmg auf B12
'igïcbm ïgümpfêï 2ntmicf2Iï finb rmb €11I€ g2nüg2nb2 SREHQC mm ‘£ran§fo¤rt=
‘mitt2I11 b¤rB2r2it2t ift. ‘®aQ» I215t2r2 2rf¤rb2rt ïD1€b€1CLllU G1HB f>2=
mbigm fümmte êlïêirtfcbafteëpmliüï. '
uit bw _f) äïucfybbf.2 'f1TlCI1T51€H€ @6116 bcr %Ing2I2g2nf)2it barf nicfyt üB2r=
f2 2u mer 211.
Egälbïë Qëiïm gi2lB2ï¤u&t2 $I§¤rB2r2ü1mg ber Slöfung ber 9Jï22r2ng2nfrag2
3 ‘ in bem hun ünê gemünfcffteu @111112 2rf¤rb2rt fomit 2111 2ng2§ ünb
"bauernbcê ?,ufumm2narb2it2n 2in2r Qtllïäëïl ER2if)2 mm Q32I)örb2n rmb
in 2rft2r $$1111Q 2in2 DöH1Q€ I1b2r2inftimmrmg b2r %[rB2it2n beê S?ri2g§=
En fm mb bcä áDïarin2minift2rium§».
mn äm äfêrntnfulï ber Bcfnmbcrcn äcmtxmg num
LXTLBQB 21. ïçchruar/3. ámürö 1914.
gääïï? 5B¤rfi32nb2r: älïèüüfter beê %ïuf32r211,$§0fm2ift2r Cäafmwm. ï2iI=
gnmnf; üebmcrz QGB Slüarinemüüfter, @€U€T(lI0billt(II1t Qörigmrumitfcfy, b2r
Q alg ïïbef bcêl Gämeralftabê, ($52112raI b2r QabaH2ri2 Cëfüïinffij, ber §·ïaif2r=
gabw Iid)2 ‘l$¤tfcf)aft2r ju Sërmftantinmpeï, @0fm2ift2r @5i2r§à, ber ©2f)iIf2 beê
unter; vmiüiftäfê beäà gïllgëïçlï, @¤fm2ift2r §)22rat¤m, B21: @52n2raIquarti2r= V
einer m2ift2r bcê @52112raIftab§, ($52n2raII2utmmt Eäcuüïmm, b2r gm2üt2 ‘1
mfüm «EJB2rquarti2rm2fft2r beê ®2n2raIfta6Q, @$2n2raImajur %Im2rjam>m, b2r
, mm g2itm2iIig2 ä§2rm2f2r b2§ äD2ariu2ftaB2Q», Qapitüu 1. gïülïgêë Shanfufmm,
TQ het ber (~Sh2f ber ‘2[Bt2iIuug b2Q 9Jü1’I1fï€IZ§ b2Q äïllgêïëlï für ben TICl[)€1I ;
àmaïm Dftcu, Qülümëïfjäïlïl ïêürft ïrubelgïoi, B21: (»Sb2f beê 5m2it2n 0p2ratib2n
mïmu; Eálê b2§ äUèarin2ftab2§=>, Qafoitün 2. €Rang2Q» äRf2mi1g·. %Inm2f2nb
Dwerg unh mit DBB 2-’,ufamm2nft2Hung b2§ ïlêrotufolïê fJ2traut maren: ber
Bmw @2f;iIf2 beê Qïfjefê DRI ‘lIbt2‘lIuug für D211 naï;211 Qften, QGITQWGYBEKY
www ‘Bü1_;¤m, llïlb b2r ‘$i52bir2ft¤r b2r Qcmglci beê áUEi1üft2r@ b2Q QXUBBICIT,
wmf; Sëammcrbcrr üufili.
äïëacf) Cóïröffmmg b2r Cëiiguug 2rim12rt ber äminifter h2§
Ir äreg üllëêïüïl D12 §Dütgli2b2r BBB $B2ratung baran, bai; in bêm
hmm 1f)1T€TI Bcfcumten, im %DD€mb€TZ au 2[H2rf)öcf)ft2r @12BHC ¤¤rg2I2gt2ü
' ülüemoranbum 2r, b2r 9ïèi1üft2r, Eg für f2in2 %3fIicf)t Qêbültêü