HomeBarbarenPagina 96

JPEG (Deze pagina), 836.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

* 9 I
l t äQ jl 94
E kwam ook aan Schneidler. Degenen, die de goden het
jl meest liefhebben, worden vaak vroeg opgeroepen. ­ `
l il vvv t l
_ Stand houden.
V ol
Q Q Majoor K. doorliep het schriftelijk bevel, dat hem door
_ een ärdonxàaps te plaard tirj vliegenden galop was gebracht l
w j gi van enc e van en sa.
gi j, ,,Het bataljon moet zijn stelling vasthouden, tot de terug-
j l tocht van het legerkorps naar de verdedigingslinie W.-R.
is volbracht. Een batterij veldartillerie staat bij S. ter be-
schikking. Andere ondersteuning is niet te verwachten?
Hij teekende het papier af met zijn paraaf K., majoor-
jj w bataljonscommandant, liet den ordonnans vertrekken en
keerde naar zijn ondergrondsch verblijf terug. ,
Qg; Hij en zijne manschappen hadden juist een zwaren arbeid
achter den rug. Een krachtige Russische aanval tegen zijn
loopgraaflinies door overmachtige Kaukasische troepen was l
zoo juist afgeslagen. Hier en daar was het den Russen ge-
lukt, door de op verschillende plaatsen stukgeschoten prik-
keldraadversperringen heen te dringen, maar zij waren
tt äerstond onder verwoede bajonetgevechten weer eruit ver-
äçi . g reven.
Op het veld tusschen de beide verdedigingslinies lagen
wederom nieuwe lijken en zwaar­gewonden. Weer stond er
Q. T voor de schildwacihten een nacht voor de deur, waarin de ' i
kreten en weeklachten van kermende menschelijke ruïnes
J tot hen door zouden dringen, smeekende om hulp. Immers
j i de dood is vaak wreed op de slagvelden. Hij waart rond in
Wgjgl jf de duisternis en lijkenlucht, vertreedt en kwelt allen, die
daarginds bidden en vervloeken, en hen die om verlossing
uit hun lijden smeeken. De dood is barmhartig, zegt men
‘ , te recht; want als de zeis eenmaal haar doodelijke snede
ï·j toebrengt, is alle menschelijke eilende en wanhoop wegge-
vaagd. Maar de sterke heraut des doods, het mannenge­
raamte met den zandlooper, is dikwijls een onverbiddelijke
j ij wreede kwelgeest en folteraar. Luistert slechts naar de
;_ stemmen op het slagveld, die in de stilte des nachts een
lx aangrijpende taal spreken van schreeuwen, huilen, jammeren

Q 1 ‘
Q I e
i` ‘ . ­ t i