HomeBarbarenPagina 94

JPEG (Deze pagina), 914.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

,, li 4* l
hand vasthoudend aan een bosje gras, liet hij zijn beenen
, j 1 , , zakken. Daar voelde hij grond in het weeke slijk.
j j Vlak boven hem gaapten de beide laatste schietgaten in
den muur. Het was nu zaak om goed te mikken, want hij
j y stond DU. veel lager. Als de granaat niet in het gat terecht ~
g , ‘ ·] j kwam, zou ze boven op hem terugvallen en op het volgen-
de moment 0ntploH`en. Hij rekte zich uit, hief een paar
jy , maal zijn hand op om het gewicht te onderzoeken en te
jl jl schatten hoe hoog hij nu wel zou kunnen gooien, haalde `
g _ êêlàs ïlêp aàïetm, türokvl de lont vrij ïruit en smeet de
g jg li r rma 111 e" ga. l e een mooien oog vloog ze naar
ga j g, binnen en verdween. Een verschrikkelike knal weerklonk
achter den muur, J
j Nu het laatste schietgat nog, Wederom vliegt een zwarte- l
kogel door de lucht. Met schrik ziet Schneidler echter, dat i
j y de granaat niet hoog genoeg komt, tegen den muur dicht
j onder het schietgat aanslaat en vlak voor hem neervalt. l
Merkwaardig, aan hoeveel dingen hij moest denken, terwijl
g j j j de dood op hem neerplofte. Maar met een plotselinge in-
geving en een fabelachtige tegenwoordigheid. van geest ·
j je grijpt hij de vallende granaat met beide handen als een bal
ïlHtS1Uï{äï'tl;1ä&äbäkS¢ï1HlSD<ïldOV6I‘ den rand der sloot in
g ig A e pri e raa . etze f e moment dat hi'
j in het water achter pden hoogen oever, ’hoort hlüoldeïrïrêiïwcilï
i derend gekraak. Zoodra hij proestend en half gestikt boven
j komt, regent het aarde en stukken prikkeldraad om hem
heen. Nog is hij ongedeerd. Nadat hij een minuut heeft
w i ­ uitgeblazen, waagt hij onverschrokken nog een poging. Alle
machinegeweren daar boven hem zwijgen sedert lang, maar
gj wat kon hem dat schelen, de gaten zelf moeten ook hun
j j portie hebben, of zijn naam is niet Schneidler. r
j it De granaat viel op het platte deel van het schietgat,
rolde naar binnen en ontplofte in de volgende seconde. Hij
mïjëdïägälärêïrllïleïmkäaärïläntên ta hoor?. h
ll dewe was af enomäii enadatgdeväirääti am fwn gaan-
Ovêmtädg ook gZWGGg· , eurstelling aan de
i Plotseling barstte er een helsche donderslag los, en hij zag de
geheele borstwering voor grachtsverdediging uit elkaar spat-
jij ten. Toen hijeweer na de vreeselijke ontplofüng tot bezinning
kwam, zag hij ginds alles in puin. Borstwering en bestor-
mingshindernxssen lagen in betonblokken en opengereten
ui t
i ; l 1
E? ‘·l
· lrï · t ii,