HomeBarbarenPagina 93

JPEG (Deze pagina), 834.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

91 ai
2 Duitsche soldaten liepen over wankele zwiepende planken j
1 over de natte gracht. Schneidler zag de aanslagen der kogels j
a verder en verder langs de gracht opspatten met kleine plon­ l
a sen en hun doel bereiken. Daar viel er al een hals over kop r
j in het wate·r. Was dat Altmann niet? Witte kwam er over- ï
C heen en wierp zich plat op den buik op den oever vlak T
· voor het hooge storm­hekwerk.
l Schneidler kon er niet meer naar kijken.
, Nu begonnen die ellendelingen daarboven weer op hem T
r te schieten. Hij lag een tijdlang met gesloten oogen en ,
wachtte op den dood, die echter weer wegsloop. Toen de _,
g kogels om hem heen in het zand en het gras sloegen en
t een minuutlang in het traliewerk achter hem hadden na-
getrild, kreeg hij weer tijd om te ademen. Het was een
1 kwelling, machteloos te liggen luisteren naar den dood, ·
r welke zooals nu in het wilde weg zijn zeis zwaaide. j
s Neen, nu zou het uit zün met die ellendige klepperende T
1 maaimachines. Met één sprong stond hij overeind, één gra·
­ naat in de hand en één tusschen zijn half dichtgeknoopte j
f jas. Hij activeerde de handgranaat, telde één - twee - ?
1 drie, terwijl zijn arm uithaalde voor den worp. De granaat T
vloog gelukkig in het eerste schietgat. Wederom trok hij T
­ aan den ontsteker. Een, twee, drie, de tweede granaat vloog «
e in het volgende gat. Een oorverdoovende explosie volgde,
nog een, een paar mitrailleurs zwegen voor altijd. E
Weer lag Schneidler op den buik dicht tegen den muur i
e j gedrukt en hoorde den dood boven hem klepperen, hoorde
it l kogels langs den muur afketseny zag andere de aarde 5
;, dicht bij zijn hoofd doen opspatten. Het was net, alsof hij »
Q in een wolk van opspattend zand lag. ;
;, Maar nu! j
r, Hü richtte zich weer op, trok de lontdraad uit een granaat T
n en slingerde haar in het voorbijloopen in hetzelfde schiet- T
d gat, dat zijn vorigen aanval had moeten ontgelden. Boem! j
Met een paar sprongen was hij toen door het vernielde á
u prikkeldraad bij de sloot en sprong in het water. Juist toen j
l- het geelbruine water zich boven hem sloot, werd de geheele
n rand van de gracht doorzeefd met kogels. De Russische j
e- machinegeweren huilden van woede en klopten hagelbuien
r van lood te voorschijn.
Toen Schneidler zijn hoofd weer boven water stak, klauter- l
l. de hij dadelük naar den oever der gracht. Zich met één ä