HomeBarbarenPagina 90

JPEG (Deze pagina), 921.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

{ H mu UM_4M1;¤vg:xT¤A1_mx,`­_«­__{ 4 g .
j e l j 1%
a, .
il ' =
Vanaf het glacis 1) stuift telkens een wolk van stof om-
ê j hoog, die neerdaalt in een regen van splinters en brok-
j i g l ; stukken op de draadversperringen en loopgraafhindernissen.
, 1 Hij ziet, hoe het aantal granaattrechters op het glacis steeds
j U {L vermeerdert en hoe witte springwolken van granaatkartetsen
iêï ii t uiteenbarsten, hunnen doodelijken regen van lood uitstortend
V i i ll` op de tirailleurslinies
t i Daar klinkt het signaal ,,Voorwaarts," en zijn linie staat
ç j als één man op en rolt als een lange golf van de branding
een paar honderd meter voorwaarts, om daarna weer in den
ln grond weg te zakken.
Nu ligt Schneidler op het glacis van het fort, de buiten-
ste rikkeldraadvelden liggen reeds achter hem. Het was
een pkleinigheid geweest, om de door de Duitsche artillerie
omgeploegde hindernissen te passeeren. Hij lzag de scha-
2 , duw van een grauwen betonmuur aan het einde der diepe
ii ll -{ drooge gracht daar beneden, toen hij zijn hoofd oprichtte.
Daarbinnen stonden mitrailleurs opgesteld, die met hun
vernietigend vuur alle aanvallers in de diepe gracht weg-
maaiden en het overschrijden der natte gracht en der be-
storrrêiràgïähindlïrnissekp, welke de ker; van het gort met een
Q rit groo e wer van ooge ijzeren pie en omring e, nagenoeg
il onmogelijk maakten.
Het eerstvolgende signaal voor oprukken zou de Duitsche
g M aanvalslinies naar omlaag in de hel voeren. Allereerst moest `
t l ï ï Eïäseiïêïè ‘tlZïi§’§àïiïïà°§’”§EimZï Säiïïïïilêe Däïàmïoäwäï
ui-, lï .;·‘ 1 °
dalen in de breede diepe gracht., welke in den vorm van
een vijfhoek het fort omringde. En daar stond men bloot
[ lil aan het mitrailleurvuur, dat de toegangswegen om het fort
E gl heen schoonveegde, Elke borstwering hield een pad schoon
li; tot den volgenden hoek. Daar nam een andere het over
jg {ij tot den daaraan volgenden hoek. '
Schneidler had zijne plaats in de aanvalslinie op den
p it linkervleugel en lag boven op het glacis tegenover het hoek-
l _, F‘ punt van een stompen hoek, gevormd door twee armen
il van de gracht, Links, vlak onder hem, zag hij een borst-
l gg wering voor grachtsverdediging vol met mitrailleurs, welke
A fi ;, het ravijn aan de rechterzijde schoonveegden van aanvallers,
, fl en recht vooruit gaapten de schietgaten van een dergelijke ·
i ii 1 " ‘ ‘
j L g , ) Hellend voorvlak van een vestingwai.
ii i M
i I { sê _
- rs