HomeBarbarenPagina 85

JPEG (Deze pagina), 906.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

" 83 ‘
adig, · men steeds naderbij. De patrouille hield halt op een bosch~
heuvel, waar zij zich verstopte. Verder konden zij niet door-
sche dringen, want het terrein, dat zij moesten oversteken, was l
tt er door de zware Duitsche artillerie aan een hevig vuur bloot- ;
aren gesteld. Hier was de toegangsweg der Russische reserves,
van , en lawines van grijsbruine zandwolken stoven omhoog, boven
r uit het bosch uit. Het gekraak der kanonschoten deed de lucht ‘l
dien sidderen. De witte, steeds lager drijvende wolkjes van de gl
Rus- springende granaatkartetsen groeiden samen tot wolken boven ,
haar de Russische loopgraven in het Westen.
adert Langs gindschen heuvel liep de weg tusschen het Rus-
zou sische front en de reserves en stapelplaatsen. Daarheen moest
nder de patrouille gaan, van daaruit zou veel te overzien zijn, wan-
;d en neer zij er maar voldoende dichtbij kon komen. Een kleine V
pt en begroeide rug liep een eindje in de richting van den weg. Daar ;
voor sloop de sergeant met zijne patrouille naar toe. Ze gleden, r
tl lag als adders in het hooge gras en heidekruid, erheen, krab- A
;een belden als schildpadden vooruit, de geweren voor zich uit
te de schuivende. Eindelijk bereikten zij zonder ontdekt te worden
den heuvel en kropen voort tot een plek, welke ongeveer
hand honderd meter van den weg was gelegen. Doodmoe, drui-
neer- pend van het zweet, besmeerd met modder en slijk, waren A
ande. zij eindelijk bij hun doel en speurden tusschen de takken .
.e ge- en bladeren door naar het rumoerige gedoe, dat beneden
oraal op den weg plaats vond. Officieren en ordonnansen renden '
af en aan, auto’s puften en snorden,munitie­treinen ratelden,
aan infanterie­colonnes liepen in den looppas, veldhospitaahwagens r
iagje reden voorbij met gewonde en stervende soldaten, die luide A
Jekte jammerden en gilden. Anderen weer lagen onbeweeglijk en A
zwijgend. Bevelen klonken temidden van woest geschreeuw, ,
n het gejoel en gevloek. Telkens en telkens barstte er een Duit-
korst sche granaat op den weg, in de onmiddellijke nabijheid er
hting van, en deed een geweldige uitbarsting van zand en aarde
er en opstuiven. Achter de laatste Russische loopgraven vormden
voor de projectielen der Duitsche artillerie een ondoordringbaren .
etast. muur over den weg. Daar moesten de wagens in vliegenden ,
oeger galop doorheen en de infanterie zich verspreiden in breede ,
u als · tirailleurlinies, om met niet al te groote verliezen er door- l
heen te komen.
derd, Hoog in de lucht snorde een Duitsch vliegtuig als een q
welke spiedende adelaar en in de verte boven het bosch stond een Q
oorde waarnemingsballon gelijkende op een reusachtige worst.