HomeBarbarenPagina 84

JPEG (Deze pagina), 895.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

$'€""‘E;s ` êrf”" Z V
82
lt l t .
OIIlStIçï1g€ld,1mGt holle äplgän, verhongerd, mager, armoedig,
wl , vervui in om en ge .
l . Korpo,raal Wiäe, die uit Posenkwani, kende de Poolsche
ll l l) taal. Met veel moeite kreeg hij eindelijk te hooren, dat er
läê ll g j; den vorigen avond eenige Kozakken in het gehucht waren
i t gekomen, die van haar eten hadden verlangd. Geld- van ,
ll l haar, die al zoolang was vergeten hoe. een kopeek er uit
E lï zag. Eten -­ van haar, die met hare kinderen sedert dien
l ill dag van den vorigen zomer honger had geleden,toen Rus-
l ï sische soldaten in het arme gehucht waren gekomen en haar
man medenarnen, om er een soldaat van te maken._§edert
dien, had zij niets meer van haar man gehoord. Hij ïlou
i ll? nu wel dood zijn. En gisteren haddenlde ellendehngen on er
`lï; slaan en dreigementen haar en de kinderen weggejaagd en
l ill? alles in brand. gestoken, De jongens hadden zij geschopt en
i i ik l ï geslagen. O, zij kon niet alles vertellen, wat ze haar voor
` ergs hadden aangedaan, In' de puinhoopen van den stal lag
nu de arme koe dood, temidden der verkoolde muren;een
ll stinkend vettig stuk vleesch was het nu, Zij vervloekte de
r a L S I
Rlïëmwas nu bijna alles vergeten en streek met haar hand
over de verwarde haren, welke ruig van haar hoofd neer-
. hingen, terwijl zij het wanhopig uitsnikte over al haarelläende.
l § ·§ De sergeant keek zijn manschappen aan, toen hij ege-
è j, schiedenis der arme vrouw uit den mond van den korporaal
aaïllllgäxtêf · geef aan deze arme stakkers alles, wat wij aan
ill -ë eten nog over hebben. Wij mannen kunnen wel een dagje
zonder eten. Nu bien ikh dït wijïnaapvdie vervloekte
* 2 e oon e en oe e ien .
bG1ïl5sDu(iïg1ell)dï1lgeVrde wilde dieren scllgrokten de kinderen het
l N brood naar binnen. Zelfs de zuigeling kreeg een harde korst
[X in den mond. Nadat twee soldaten in Noordelijke erichting
lil ? ter verkenning waren vooruitgestuurd, brachten Hubner en
zijn menschen een eenvoudige houten loods in orde voor
[ de arme luidjes, welke niet door het vuur was aangetast.
Zoo maakten zij een onderdak gereed. De loods had vroegeïr
" wel voor andere ldoeleänden gediend, maar moest nu as ·
* ätï ° n c ezi . __
, i Wolllälig eïlrïddïzveeäs vaä het verbrande gehucht verwijdeüêi,
haalde de patrouille de vooruitgestuurcle soldaten 1n,hwe de
L rl geen nieuws hadden te melden, Het kanongebulder oor e
. ~
a l wm .,.. - A t t v l