HomeBarbarenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 534.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

6 I
regeeringsstelsel, zal het zelf pas kunnen beseffen, wanneer I
eenmaal de nieuwe staat van orde zal gekomen zün, en de I
knoet zal begraven zijn voor altijd, als ,,Siberië" geen
schrikbeelden meer oproept voor ieder, die zijn vorst ,,Va­
dertje" mocht noemen.
Het Oostelijk front heeft in Nederland gewoonlijk weinig
belangstelling getrokken. ’t Was zoo ver weg en de gebeur­ l
tenissen van dichtbij spraken immers luider en heftiger! I I
En toch, ook ginds in het Oosten worstelden millioenen A
mannen, vochten volkeren drie jaren lang, I
Weinig kwam ons ter oore over de rampen in Oost- ,,..
Pruisen, en Polen; slechts even licht Arvid Knöppel een O . ,
sluier op, waardoor wij in staat zijn een blik te slaan in ;
den rampspoed van den oorlog, waarin dood en verderf I
zij aan zij gaan in de gelederen van plicht en trouw. I
I
October 1917. J. L. CHAILLET.
I
I
I
I
I
I I I
I:
. I
I
‘ I
I
I