HomeBarbarenPagina 76

JPEG (Deze pagina), 904.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

l will? ‘
ii i . 74
ï i al
wordt de vaart grooter. Zich vasthoudende aan den vleugel
jj? loopt de kapitein mee; nu duwt hij, met de êéne hand
T steunend op het schuitje, met de andere een staaldraadstag ‘
g j jïjij vasthoudend, op den ondersten vleugel. Op hetzelfde oogen-
blik schiet het vliegtuig vooruit en verheft zich geleidelijk
van den aardbodem, als een reusachtige zeemeeuw met
"j;jl§ Heerhangende pooten over de golftoppen strijkend, om daarna _
jj ëïiäj pijlsnel in het luchtruim te stijgen. Hoog boven het doo-
denveld zijn zij nu. Toen de kapitein in zijn stoeltje plaats
jj jj nam, keek hij nog eens om naar achteren en zag drommen
ruiters met zwaaiende lansen uit het bosch galoppeeren. r
Te laat!
à; áïjï Beide mannen, oververmoeid door overspanning en ge-
moedsbeweging, zitten daarboven zonder jas en helm in den
gi razenden storm der schroef. Starende zien zij, hoe de door
li de luchtdeining schommelende stagen der staaldraden lang-
iii zaam door het donkere, steeds steilere aardoppervlak onder
Li ï;§§f§ hen worden gestuwd, boven groene dennebosschen, moe-
rassen en zanderige heidevelden naar het Westen. Zij hooren
J {ti; niets van de fluitende kogels, noch van het knetterend
jgli geweervuur daar beneden hen, evenmin het lawaaiige snorren
van hun eigen motor, doch slechts het woedende roofdier-
fïggl geknor van een machinegeweer over een kale, zanderige
heide hamert nog altijd in hunne ooren. Zij zien den onver-
;, biddelijkenkogelregenvertwijfeldemenschen en dol­geworden
Yi dieren wegmaaien, levenden en dooden geeselen met lood.
gl " Roode rozen liggen op het zand, met bloed geschilderd.
Een uur later streek een tweedekker met het zwarte kruis
op de vleugels naast een zeildoeksche loods achter het
pïiiï Duitsche front neer, begroet door een eeresaluut toen hij
·! hoog boven de vijandelijke stelling vloog. Razend infanterie-
X ” en machinegeweervuur.
I, Als een adelaar kwam hij uit de lucht neerstrijken, gleed
ïjj; op onbeweeglijke vleugels boven den grond, nam een paar
i i jl huppel­sprongen en bleef met een schok staan.
, Uit het vliegtuig klommen langzaam twee doodmoede,
‘ ii; halfbevroren mannen. Twee mannen, die wankelden als
lïxgä zwaar beschonkenen, Twee mannen, die het land hadden
Q aan het leven, die den dood verachtten.
içjai A

gij
ei .
ii ._ l... ,,._ «,­..--­­»,«.1_.·..;;.>· '· iv ` L " ` T'”" U E