HomeBarbarenPagina 75

JPEG (Deze pagina), 895.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

j , 73
ien j ontsteld den teugel en vluchten, Te vergeefs, de kogelstorm
rie, achterhaalt hen meedoogenloos. Rrrrrrr! Een paar wilde
sprongen, en de zadels zijn leeg, de paarden storten neer.
len Daar achteraan draaien drie kozakken, die juist uit het
op bosch zijn komen rijden, in vliegenden galop om. De kogel-
ige regen achterhaalt hen met klei.ne opstuivende zandwolkjes.
GD. Een huilend gebrul van een roofdier. Rrrrr! Paarden en
len ruiters storten neer, rollen over den grond bij den zoom
een . van het bosch, doorzeefd met kogels, Afgeschoten takken en
twijgen, gevelde boomen vallen en dekken hen barmhartig ,
ne- ? toe rrr - rr ­­ rr ­­­ r -·- r ­­ r ­­-r!Een ontevreden
s/[et ‘ geknor. Het roofdier zwijgt, ­­ ­-
der Met een steunenden zucht laat de kapitein doodsbleek het
cht wapen los. Hij strijkt zich over het natte voorhoofd, alsof
le." hij een vreeselijken droom zou willen verjagen, een af-
tpi­ schuwelijken droom van dood en bloed. ` l
10t. · De luitenant was, toen de storm losbarstte, in het vlieg- §
lhij tuig gesprongen en was bij zijn collega geklommen, had den r
snelglijdenden patroonband met bevende handen gegrepen
.am Q en band voor band klaargelegd, even snel als het wreede _
hij ondier maar patronen kon kauwen en uitbraken.Een vloed
ukt van uitgeworpen patroonhulzen was kletterend naar beneden
>rul gesmeten en langs zijn rug gerold.
gel- Nu is hij met één sprong in het vliegtuig, laat zich glij­ ·
ide den in den stuurstoel naast de stuurinrichting, om den
de gj motor op gang te brengen. Even vlug is de kapitein naar
)oo­ beneden gesprongen, loopt, om den vleugel heen naar de r
md. Yi luchtschroef, draait deze rond met razende vaart, om den
rrr! r motor aan te laten slaan en springt dan vlug achteruit, om
;ter , ‘·‘. niet geraakt te worden door de schroefbladen. Nu barst de lj
van t storm van explosies los. Wederom staat de vliegmachine l
use. . te trillen en te schudden en blaast de luchtschroef een orkaan l
ge- E van zand en grassprieten op. En de kapitein staat naast .
Ko- s zijn plaats achter den linkervleugel, om te duwen of tegen
Ien- i te houden, wanneer alles gereed is en de cylinders zijn i
leen ,,warm~gedraaid-." g
ïalf­ Klaar! Vooruit! En met reuzenkrachten begint de kapi­ l
ende F tein afwisselend te duwen en te remmen. De wielen graven l
aan i zich in het weeke zand. Maar het gaat vooruit. De explo-
ende _ sies der cylinders groeien van storm aan tot orkaan. De
;het vliegmachine begint bevende zich sneller te bewegen. De 1
rden wielen ploegen diepe voren in den weeken bodem. Al hortende i