HomeBarbarenPagina 62

JPEG (Deze pagina), 872.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

~­r N r­r», . V ./.. a~.. . .i ___ f Y ­ ·`
j eo
1
den onder den zwaren val van een menschelijk lichaam.
Hij voelt een ijzige koude over zijn geheele lijf komen bij
zijn val in de bijt, grijpt krampachtig naar iets weeks, "
E säuit lêet inkzijn armeäntvoeltbdät eenmeä1sch1·in<£loodsa1ïigst
iéäï em eetat-en a zij e1en1n e 1epe wor en
getrokken? Hij vecht voor zijn leven, tracht weer boven ·
te komen. Als in den slaap voelt hij iets hards tegen zich
aan, hij grijpt het vast met den stalen greep van een dren-
keling. ­- O, wat doen zijn armen pijn ­ zijn hoofd duizelt, _
zijn gedachten zijn dood. Voor zijn bewustzün geheel is
i i verdwenen, meent hij stemmen te hooren -­­ commando’s. -
ïïïlêj Waar is hi'? - -­ Leeft hij nog - -? Wat is er ge-
beurd? ­- staart wezenloos om zich heen, ziet mannen
jë; in lange witte jassen om een veldbed aan het werk staan.
Hij ziet een bleek gezicht en een ontbloot wit menschen-
lichaam. Zijn vriend! Wat is er met hem gebeurd? O,
nu herinnert hij zich alles weer. d 9, h H d
Is hi` dood? Kan hij nog gered wor en.’ roept ij gi en ·
. uit); en wdrdt overvallen door een aanval van braken. Proestend
_ spuwt hij een golf vuil water uit. Zijn bewustzijn wijkt, en
f bewusteloos valt hij achterover in het bed.
. Maar naast het andere bed werken doktoren en zieken-
verplegers, druipend van zweet, met het naakte lichaam
van den drenkeling. Zij kneden hem, rollen hem, leggen
hem op zijn buik, houden hem met zijn hoofd naar be-
neden, trekken zijn tong naar buiten, pompen water uit
_ zijn longen, terwijl vreeselijke brakingen het bewustelooze
lichaam doen schudden. Wederom kneedt, rolt, wrijft en
masseert men hem. Met pompende armbewegingen wordt l
FF ‘ er lucht in zijn longen geperst. De longen worden gedwongen
om te ademen, het hart wordt op gang gebracht, de mond
tg vastgehouden om te braken.
Goddank! Een beetje kleur komt er op het bleeke ge-
ië r zicht, het lichaam verliest zijn levenloosheid. Ook hij_ zal
herleven - tot ­- een volgenden keer. Misschien duurt
dit niet zoo heel lang.
Eenige dagen later staan twee jonge oflicieren met lit-
teekens op hun bleeke gezichten toe te kijken, hoe een ‘
deerlijk gehavend vliegtuig wordt gerepareerd. Het was`een
toestel met vele roode pleisters op de vleugels.
gä `
ii 1
`
lj "S _