HomeBarbarenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 911.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

i ,
J 58 i
‘ worden en dan was alles verloren. De wind huilt en giert ‘
i in zijn gezicht. Als de staaldraden en steunstaven er niet ‘
I Q; waren, dan zou hij op zij van den vleugel naar beneden ‘
’ rollen, zoo steil valt het toestel nu naar beneden.
Nu. krijgt de wind opnieuw vat onder den vleugel. De
machine helt weer meer en meer over. Het gladde vlak
wordt steeds steiler. Weldra moet ze over den kop gaan en
, jj; den koenen klimmer in de diepte van zich afschudden. Een
Q; lawine zal hem in een afgrond doen storten, hemzelf, zijn
collega en het toestel. Dat toestel was zijn trots geweest.
ri Hij ziet zijn leven als een drijvend blok op een langzaam
stroomende rivier voorbijglijden. Hij ziet het, alsof het niet
Y§;,ï; zijn leven, doch dat van eenander was. Zou hij nu moeten
ïjg sterven? Hij, die immers nog zoo jong was, en nog niet
had kunnen toonen wat hij waard kon zijn - ach, als hij
eens had geweten, dat zijn leven zoo kort zou duren--
en zijn moeder, broers eln zustersl - - die hij nieiil meer
zien zou - - - of ze em zou en missen - -- ij ziet
nog hunne zakdoeken tot afscheid wuiven, toen hij met .
den trein wegreed - hij hoort nog het gejuich op het station .;,
lil; ­- - nu zongen zij - hoort! het volkslied - -
Voor het laatst spant hij al zijne krachten nog in, de
doodsangst is geweken - - duizenden dappere mannen
hebben tevoren denzclfden donkeren weg bewandeld - -
die immers niet zoo donker is. Duizenden zullen hem nog
ii I bewandelen - - allen, ja wellicht allen. '
Hij heeft ter nauwernood bemerkt, dat de vleugel onder
hem door zijn waanzinnige worsteling om er tegen op te
kruipen, weer is gezakt, dat het monster, dat onder tegen
de gladde blanke bespanning drukt, en hem achterover in
FS de diepte wilde storten, zijn krachten weer schijnt te ver-
liezen. Vastgeklampt ligt hij op het vlak van den vleugel
Iig; boven op het reusachtige geschilderde kruis, hetwelk door
Q het bijna doorschijnende olie­linnen schemert; hij ziet de
donkere diepte gapen in een snel groeienden steilen heuvel.
Q Geen helling, waar hij tegen op kijkt, doch eene helling
waar hij van uit de hoogte op neer ziet.
§ï Qi Erg hard zal de val niet zijn - - - dan zullen zij
Si; naar beneden rollen langs de helling - - hij ziet dwerg-
jes loopen in Duitsche uniformen - - klein, heel klein
is alles - grappig ziet alles er uit - - waarom loopen
de soldaten zoo langzaam - - waarom sleepen zij planken
it I
iälä r ppgl gg ., A p ,,,_ _ W pipag ,