HomeBarbarenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 838.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

57
echter de teugels vast en vangt de beweging op met zgn
‘ stuur. De stilte is nu afschuwelijk na den snorrenden orkaan
ii van zooeven. Nu hooren zij het kraken van geweerschoten
. en het doffe roofdiergeknor der mitrailleuses onder hen, in ”
; de diepte. Zijn het vreugdeschoten over hun duizelingwek-
. kenden val in de open armen des doods?
lj Zij voelen hunne harten ineenkrimpen in doodsangst.
‘ï§ Het geweervuur rinkelt in hunne ooren onder de stalen
helmen, met het tikkend geluid van duizende doodsklokken.
De machine helt naar een kant over als een vleugellam­
geschoten vogel. Zij drukken zich stijf tegen den stijgenden
X kant van het schuitje, om er niet uit te vallen. Vóór zij
in steile glijvlucht den grond bereikt kunnen hebben, zal
de machine over den kop slaan en zullen de vliegeniers
er uitgeslingerd worden. De dood grijnst hen aan ­­- ­­­
diep in den afgrond.
Plotseling op een gedachte komend, richt de waarnemer
zich op, klimt over den rand van het schuitje en klautert
tegen de gladde hoogte van den steilen vleugel op. Met
_ H rukkende bewegingen tracht hij met zijn volle lichaams-
j gewicht den vleugel te bezwaren en neer te drukken. Hij
i klampt zich stevig vast met de kracht der wanhoop, spant
j zich in om het monster, dat den vleugel van onderen op-
j drukt, te bestrijden, terwijl het hem van de gladde rutsch­
j baan van den vleugel wil afgooien, om hem pijlsnel in de
duizelingwekkende diepte te laten storten. Met boven-
mensohelijke krachten gelukt het hem, nog een stukje verder
tegen den steilen vleugel op te klimmen. Eindelijk zakt het
toestel meer horizontaal. Hij voelt nieuwe krachten opkomen.
Opnieuw kruipt hij een stukje naar boven. Het zal niet
lang meer duren, of hij heeft den rand van den afgrond
? bereikt. De gapende diepte aan weerszijden ziet hij niet,
l hij wil die niet zien.
fj Zal het toestel dan nooit den grond bereiken ? Het schijnt
j hem toe, alsof de duisternis daar beneden nog zwarter
wordt tijdens de steile glijvlucht. Op de plaats van den be-
stuurder beneden hem, spant zün collega al zijn krachten
in, om zijn vallende machine in toom te krijgen, haar op
‘ te vangen en hierdoor den duizelingwekkenden val te voor-
komen. De bestuurder kan hem niet te hulp komen op den
j vleugel, want dan zou het stuurhandel losgelaten moeten