HomeBarbarenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 883.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

r;§‘”‘"` > `' ”`i”'”`" ' `" E H
y ` t
i l 5 56 ‘
is de groote vogel ten doode opgeschreven. Een duizeling-
« wekkende val in de diepte voert de ongelukkigen in de
I; open armen van den dood. ""
Nu moeten ze weldra boven hun eigen linies zijn. Dan Y
,; Q zullen ze kunnen dalen. Het is niet bepaald goed weer om ;
çi te vliegen, niettegenstaande de morgenstond koud en stralend i
was geweest. lg
gij; De nevel trekt plotseling op; als een gordijn worden de ij
sluiers weggetrokken. Zij hebben ternauwernood de vijan- l§
delijke linies gepasseerd. Ziet, onder hen ligt een mat
glinsterend prikkeldraadveld voor de loopgraven. En daar
meer naar voren ligt er nog een, hun eigen bescherming L
ii tegen stormaanvallen. Daar tusschen ziet de waarnemer door
Ql den kijker een uitgestrekt veld, een dorre vlakte, schoon-
geveegd door mitrailleur- en geweervuur, doorploegd en
geplekt door granaattrechters. Pokdalig lijkt het wel. Hier
jp en daar liggen gesneuvelde soldaten in gedwongen houdin-
ij gen, daar weer uniformstukken en wapens. Uit een diepen
granaatkuil steken de beenen van een dooden soldaat. Hij
èäf bereikte de veilige dekking niet, toen de dood kwam en f
hem en velen zijner kameraden wegmaaide. Een brullende, _ l
fluitende dood van geharnast lood. j
Nu beginnen de kogels der geweren en mitrailleuses om de i
ooren der vliegeniers te Huiten. Ze hooren er echter niets
van. Het geratel van hun eigen motor en het brommen 1
der luchtschroef verslinden alle andere geluiden. Maar zij
bemerken, dat zij beschoten worden, want nu en dan zien
Ei zij in de diepte een zwakken vuurstraal verdooven, even snel
als hij oplaaide. De vliegmachine stijgt en stijgt om den 4
EE kogelstorm te ontgaan. Een der stagen trilt na een kogel-
treffer als een vibreerende vioolsnaar. Stellig zullen er wel
lm meer raakschoten in de vleugels zitten, naast oude wonden,
lt; jj welke met roode pleisters zijn dichtgeplakt. Op dergelijke oude l
litteekens zijn de vliegeniers met recht trotsch. Hoe meer i
hoe liever. Zij bewijzen, dat de luchtvaarten geen kinder- jj
spel waren. j
Een krachtige stoot doet het toestel schudden. Nog één,
en het steunt en kraakt als een schip, waartegen een zware
golf breekt. De wervelwind der motorexplosies zwijgt plot-
seling. De polsaderen zijn doorgesneden, het hart houdt op ‘
met slaan. De machine maakt een hevigen sprong voor-
nl waarts, evenals een struikelend paard, de bestuurder houdt
gë èlä
Et