HomeBarbarenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 862.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

55
’ Een paar geweerkogels waren er door de vleugels van zijn
toestel gegaan, maar bijzonder veel beschieting had hij niet
ondervonden.
De verrassing was misschien te groot geweest. Hoe het
p kwam, begreep hij niet, maar ze hadden hem niet gehoord, ‘
vóór zijn eerste bom op het station neerplofte. Toen zijn
bominenvoorraad op was, had hij den terugweg ondernomen
L en was veilig naast zijn eigen hangar geland. En nu was
. hij hier gekomen, om wat te eten te krijgen, want hij had
. werkelijk tot nu toe den geheelen dag geen tijd gehad, om
aan eten te denken. Dat was alles. ,,U ziet, de heele ge-
schiedenis is niet de moeite waard om er over te praten !”
. Of alle vliegeniers zoo bescheiden zijn, als deze jonge man
i hier, dat weet ik niet, maar degenen, die ik heb ontmoet
" en heb leeren kennen, waren van hetzelfde slag. Groote "
woorden en pochen over hun eigen daden hoort men hier
niet, evenmin hoon en scheldwoorden over den vijand. ·
Integendeel, vaak woorden van achting en waardeering, in
het bijzonder over den moed van hun tegenstanders in
_ de lucht. .
Hoog in de lucht vloog een snorrende tweedekker boven
_ de Russische linies. Er was echter geen gebruikelijk
‘ eeresaluut te hooren. Voortjagende nevels verborgen de
vliegeniers voor de oogen en projectielen van den vijand.
Zij stuurden op het kompas door een eindelooze zee van
witte sluiers. Overal rondom hen niets dan nevelen.
Zij waren op den terugweg van een verkenningstocht
ver achter het Russische front. Mistig weer en nevel hadden
E hen overvallen, en ze wilden nu den weg naar huis weer ­
opzoeken, als het mocht lukken. .· l
Beiden, zoowel bestuurder als waarnemer, waren jonge
l oiïicieren, onlangs naar het Oostelijk front gezonden, doch
l ervaren vliegeniers, die gewend waren gevaarvolle vluchten
j te ondernemen. In hun opleidingstijd op de vliegenierscholen,
waar iedere leerling wel een jaar lang vaak een half dozijn
keeren per dag opstijgt, hebben ze spelender wijs alle
moeilijkheden geleerd. Velen hunner vonden den dood,
meerendeels aan de fronten, waar de lucht gevaarlijker is
door fluitende kogels en springende granaatkartetsen of `
, gierende bommen. Wordt een vleugel lam geschoten, dan
ä
l