HomeBarbarenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 879.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

ll {
ll rl 44
l
j brandingen van zand en klei tot hoog in de lucht bij de
l i explosies der granaten. Het geheele veld was bezaaid met
_ i donkergekleurde granaattrechters, even alsof de eerste ‘ ‘
zware druppels van een plotseling losbrekende stortbui
; neerkomen op een lichtgekleurde cementbaan.
l De tirailleurslinies, die op het veld nog achter bleven,
hielden zich in granaattrechters en kuilen krampachtig
i ä staande, met ongeduld wachtende op ondersteuning van
g · zware artillerie en van Pruisische garde-troepen.
l Aan den voet van de voorste linies der Russische loopgraven
lag in een uitgestrekt dal een ondiep kanaal, dat voor de
E linkerflank der Russen uitmondde in een ongeveer hon-
E { derd meter breeden poel. De onregelmatige bodem was
dicht met riet en struikgewas begroeid. Helder water
‘ glinsterde er tusschen door.
l Daarin hadden langzamerhand de overgebleven, gedeci-
meerde Duitsche aanvalscolonnes zich verscholen, welke
vanwege den over het slagveld vallenden projectielen­regen
j zich niet hadden kunnen terugtrekken.
, Een kleine dertig doodmoede soldaten in ‘bevuilde uni-
formen, met vlekken van modder, bloed en zweet, hadden
zich rondom een lichtgewonden officier geschaard. Niet als
ï* schuchtere schapen om een herder, doch als mannen, die
zoo lang strijden, als ze hun leider kunnen volgen. Koel
j verstand moet het zwaard hanteeren, eensgezindheid, disci-
a pline en organisatie zullen kracht en moed geven.
Tot aan de heupen in het water stonden de soldaten
verscholen inhet riet, terwijl de donderwolken der granaat-
E kartetsen losbarstten en massa’s fluitende kogels over hunne
i hoofden gingen, sommige daarvan in het ruischende riet ` P
j spatten. Steeds meer werd de moerassige kleine poel het doel
, der lichte Russische artillerie. De springwolken hingen
lager en namen nog steeds toe in aantal. Eenige soldaten
V waren al gesneuveld of zwaar gewond. Er moest iets ge-
; daan worden. Op deze manier zouden zij allen het leven
g er bij laten, indien zij geen poging deden om hier vandaan ·
4 F te komen. De officier, een piep­jonge luitenant, besloot
­. ë vlug met zijn kleinen troep soldaten een stormaanval op
de dichtstbijzijnde loopgraaf der Russen te ondernemen,
¢ welke een paar honderd meter achter een laag heuveltje
, gelegen was.
Juist toen de pas­geformeerde troep zich in tirailleurslinie t
E i l 1
lt. " i
V E V _ _ I l .