HomeBarbarenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 878.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

l
j se
ä moede soldaten zich ter ruste hadden begeven, juist in de
a houdingen, waarin ze tevoren het laatst hadden gezeten of j
Q gestaan, vermoeid na lange inspannende dagmarschen.
; . Daar staat de kapitein, een groote, robuste man. Zijn
j sabel heeft hij afgedaan. Aan zijne heup hangt nu de leege
E scheede van een sabelbajonet. Zijn geweer staat tegen de
i borstwering der loopgraaf. Tegenwoordig moet de officier,
ë die zijn mannen aanvoert in den stormaanval, niet onder-
l scheiden kunnen worden van zijn soldaten, want anders
I wordt al het vijandelijk vuur op hem gericht.
g ,, Vooruit !" ¥
i Als met een tooverslag houdt de Duitsche artillerie voor T
E een oogenblik op met schieten. Daarna valt ze opnieuw i
met alle macht in, maar het vuur is nu verder naar voren X
geplaatst, de zware granaten vallen nu ver achter de voor- ”
1 ste Russische linie, zoodat ze alle toegangswegen voor vijan­ §
delijke reserve­troepen versperren.
T · De korte vuur­pauze is het sein. Kapitein D. steekt zijn
hand omhoog, eenige korte commando’s klinken door de
A j loopgraven. De gelederen der veldgrijze mannen klauteren Q
t uit de loopgraven en rennen als een lawine vooruit. Zij l
{ springen, klimmen en kruipen overal uit hunne stellingen.
, Met sprongen stroomen zij door de gemaakte doortochten
t · der eigen prikkeldraadversperringen, verspreiden zich zoo ;
ä vlug mogelijk in een uitgestrekte keten, golf op golf, over
het veld naar de vijandelijke prikkeldraadhindernissen.
i ' Thans valt het vijandelijke geweervuur met verdubbelde
kracht in Soldaten storten hier en daar neer in de sneeuw.
, Enkelen vallen op hun rug, anderen op hun gezicht. Gra­
naatkartetswolken komen opdagen, hangen een oogenblik
E _ laag boven de aanstormende tirailleurlinies, schieten vuur,
l en de lood-regen valt neer met zware druppels. De
i - kogels fluiten en zoenien in het netwerk van prikkeldraad ‘ä
Q en doen bij hun looden geeseling wolken van sneeuw en j
. aarde opstuiven. Hier en daar ziet men gesneuvelde soldaten
` ‘ onbeweeglijk liggen naast verstijfde lichamen van Bussen, ?*
' die bij de talrijke vroegere vergeefsche aanvallen tegen de
~ Duitsche linies werden gedood.
ç Gewonde mannen sleepen zich moeizaam voort naar don- E;
J ­ kere granaattrechters, naar terreimoneffenheden, om be- TF
i scherming te zoeken tegen den storm van kogels, om in ä
L vrede te kunnen sterven, of hunne wonden te verbinden. ,5