HomeBarbarenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 797.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

jl geslagen deelen der brug heen gelegd, welke uit het stroo-
jl ­ mende water der Weichsel omhoogsteken.
Een treffender beeld van Duitsche energie en arbeid kan ;
men zich nauwelijks indenken. Zij kennen geen hinderpalen,
ll welke niet met goeden moed en taaie volharding zonden r
ä overwonnen kunnen worden. Daar komen de inwoners van
Warschau kijken en gapen vol verbazing deze invasie van ·
il grijsgekleede soldaten­werklieden aan, die daar ginds op de
T brug ijverig werken.
Y t Lang zal het niet meer duren, of de stroom van menschen i
E en voertuigen, welke hier voorloopigiover de houten brug , .
è is afgeleid en van den vroegen morgen tot den laten avond
j daar over trekt, zal zich weder op de herstelde reuzenbrug
` voortspoeden. -
· Toen wij langs het Koninklijk slot op het Zamkowy-plein W
reden, straalde de beroemde hoofdstad van Polen in een l
jl zee van licht, en het leven klopte in den boezem der straten. '_
Ernstig en zwijgend hielden op de hoeken van straten l
r kurassiers te paard de wacht over den menschenstroom.
. ..... E
j ll
l Een Stormaanval.
» De compagnie moest op den voormiddag met twee andere
l compagnieën van hetzelfde bataljon de krachtig versterkte
stellingen der Russen bestormen.
{ Reeds vroeg in den morgen was de zware Duitsche artil­ ' ‘‘,‘
4 lerie begonnen, de stellingen en prikkeldraadversperringen “
5 van den vijand in puin te schieten, de loopgraven om te l _
ploegen, de in het voorterrein gelegen prikkeldraadvelden ”
‘ stuk te scheuren en te eggen, `teneinde alles rijp voor den
stormaanval te maken. Klokslag twaalf uur zou de infanterie
. zich als één man oprichten. uit de loopgraven te voorschijn
komen, over het terrein aanstormen en met gevelde bajonet
` zich door de prikkeldraadvelden een doortocht banen, om
< . de vijandelijke stellingen, welke boven op de boschaohtige,
met sneeuw bedekte heuvelruggen lagen, in stormaanval te
vermeesteren.
, Nu lagen ze nog in hun schuilplaatsen, allen waren ge-
. F ná