HomeBarbarenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 887.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

ïzï
28
Bij Brody reden wij langs een kleine, door de Russen
met dynamiet vernielde spoorbrug over een zijrivier van ` ,
de Narew. Twee geweldige oude scheepskanonnen waren
hier op goederenwagens geladen en op de brug gereden,
om deze bij de ontploffing te bezwaren, opdat ze doeltref-
fender in elkaar zou zakken, daar men de brugpijlers liet
springen. Duitsche genietroepen waren nu bezig met her-
stellen. Zij hadden al nieuwe pijlers opgebouwd, de geheele
brug opgetrokken en weer rechtgemaakt. Nu was de brug
weldra gereed. Maar nog steeds stonden alle goederenwa­
gens met het oude scheepsgeschut en zware steenblokken
op de rails op de brug. Men had het volstrekt niet de
moeite waard gevonden, tijd en arbeid te verknoeien, de
vernielde brug van deze honderden tonnen gewichts te be-
vrijden, doch ze was met de geheele partij brugspanning,
wagons, kanonnen, steenblokken tegelijk in de hoogte ge- '
heven. Het vormt een aardig staaltje van arbeidskracht der
spoorwegtroepen. Nergens schijnt men tegenop te zien, alles
wordt aangepakt, met de vaste overtuiging op een gunstig
g einde.
ië Wij passeerden nu den binnensten, uit 8 forten bestaanden
vestingkring, dien de Russen in het jaar 1889 hadden
gereed gekregen, en waren spoedig in de buitenste, zeer
moderne verdedigingslinie, welke in het jaar 1910 werd
begonnen, doch nog niet voltooid was, toen de oorlog uit-
brak. Ongeveer twee en twintig forten waren gereed.
rg Door smalle doortochten in de dichte prikkeldraadver­
sperringen kwamen wij bij de twee naast elkaar liggende
forten 16a en b, die dicht bij de Narew liggen. Hier heersohte, g
ï zooals bijna overal in den vestinggordel van geheel Nowo
Georgijewsk, een vreeselijke verwoesting. Wij zagen splinters
Q van stuk geschoten kanonnen en machinegeweren, gapende
W ï krateropeningen van de meteoorachtige treffers der zware
H _ Duitsche 42-oM.­mortieren, hoopen en stapels artilleriemu­ 5
nitie in de artilleriestellingen, in kastvormige bergplaatsen, ·
beschermd door muren en daken van cementvaten en zand- ik
zakken.
« Hier was een vol raakschot op een Russisch kanon terecht j
_ gekomen. Eenige flarden van raderen en affuit staken boven ~
I den grond uit. Toen de stormloopende Duitsche tirailleur­
gt A linies het fort binnen drongen, vonden zij drie Russische i
· artilleristen rondom de overblijfselen-der kanonnen dood ,_
hi, , _ . _. [ ~._;,__­ , ·.,;~.ï- TTT