HomeBarbarenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 874.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

t ‘ 22 ‘
gi. · gewoelde loopgraven, een bochtige oever­linie volgend, zich ,
uitstrekken als lange, dichtbegroeide rietvelden.
gi De weg, welken wij zooeven bereden hebben, was slecht 2
en hobbelig. Gevulde loopgraven hebben op verscheidene ä
plaatsen den weg doorsneden, en onze wagen maakte bij
· · het passeeren van die plekken heusche sprongen in de lucht. i
j We stopten bij een zij­weg, welke dwars over de velden i
tot aan de hooger gelegen wegkruising Voert, welke achter
het fort ligt en dit met den grooten rijweg en verder ge- ¥
4 legen forten verbindt. l
Voor ons op een hoogte ligt nu het beroemd geworden
. fort no 5, dat de zware kanonnen van generaal von Beseler
i ­ ten deele in puin deden storten en dat door de Russen
j ontruimd moest worden met pogingen, om de nog onbescha-
gi digde verschansingen in de lucht te doen springen. i
j Dwars door groote, vreeselijke prikkeldraad­linies bereikt
al men het glacis van het fort en kijkt van daar in de om-
ringende diepe, drooge gracht naar beneden. ‘
-` Q - Daar ginds in die gracht, welke als een breede, diep inge-
graven rivierbedding het vijfhoekige fort omsluit, woont
. M de dood. De glooiïngen worden bedekt met prikkeldraad-
[ vlechtwerk, hetwelk glinstert als spinrag in natten dauw; Z;
ï het is eene fantastische proeve van kunstigen smeedarbeid, ï
welke de gracht in groote stukken dwars door snijdt. i g
4 ; Op de hoeken dreigen grachtsverdedigings­posten, uit .
jj g cement vervaardigd, door welker groote, donkere schietgaten .
g j het mitrailleurvuur de gracht schoonveegt tot den volgenden
fl hoek. Een diepe sloot, van zeven meter breedte, glinstert
73 mat onderlangs de enorme, acht meter hooge, speer­bar­
rière, welke rondom de kern van het fort ligt. Groote G?
, ijzeren speren met een dichte rij naar beneden wijzende
ï^ weerhaken op ongeveer de halve hoogte, een verschrikkelijk 5
j hekwerk met dubbele rijen punten, als de kooi van een
ik . gevaarlijk roofdier.
. Hier en daar ziet men groote granaattrechters en opge-
. , broken doorgangen in het prikkeldraad. E
; Luitenant B. snelt vooruit en daalt in de gracht af. Hij
ë · waadt als het ware door de dichte haag van prikkeldraad- '
,· hindernissen, loopt op een wankelende, wippende plank
I J over de sloot en begint tegen de speer­barrière op te klimmen.
~° _ · Bij de naar omlaag gerichte weerhaken gekomen zet hij
jg zich op met zijn armen tot buiten de uiterste punten en
. ·l3`l·l .
1;, p ·