HomeBarbarenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 804.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

. 15 p
treïät naar voren, neemt dan eveneens de houding aan en
me t:
Z ,,Kapitein, de wachtposten hebben zooeven drie mannen
” met een kar met hout aangehouden. Zij hebben geen papieren
1 _bij zich en kunnen niet voldoende opheldering geven waar
a zij dit hout vandaan hebben gehaald. Een van hen spreekt
i Duitsch."
l De kapitein stapt uit de auto. De kring van soldaten opent
A zich voor de gearresteerden, die bij den wagen met hout
staan. Ongeveer dertig gevoegde grove planken liggen op
den wagen. In de voegen zitten nog stuk getrokken spin-
raggen. Het hout moet kort te voren uit een villa zijn af-
gebroken. j
` _ De officier zet een streng gezicht en ziet de boosdoeners
t onderzoekend aan.
" ,,Wel, waar is dit hout van afkomstig ?"
Een der mannen treedt nu naar voren en begint in slecht
f Duitsch te vertellen, hoe de planken de Weichsel af kwamen
drijven en zü zelf toevallig in de nabijheid waren gekomen,.
‘ en zulk mooi hout konden ze immers niet laten afdrijven,
en daarom vischten zij het op.
De kapitein geeft den korporaal een beteekenisvollen
Q wenk met zijn hoofd.
,,Wegvoeren I"
Ondanks alle protesten en bezweringen, dat ze zoo on-
ll schuldig waren als pasgeboren kinderen, moesten zij onder
ä geleide van eenige soldaten hun kar met hout naar de
ga stad brengen.
#i ,,Wanneer men zulke kerels niet oppakt, dan zouden ze
weldra alle houten huizen van heel Warschau afjbreken
en probeeren weg te stelen," bromde de kapitein in zichzelf.
Terwijl onze militaire chauffeurs naar de banden _keken
en deze oppompten, maakten wij een kleine wandeling
langs den hoog boven de rivier gelegen oever.
Eenige bleeke kinderen waren in het gras onder de eiken
bezig eikels te zoeken. Zij hadden een paar kleine zakken vol
en op onze vraag, voor wie die eikels bestemd waren,
antwoordden zij: ,,Oeff­oeH'!"
Een verrukkelijk landschap lag aan onze voeten, in het
stralende licht van de zon badende. Daar beneden ons
stroomde het glinsterende water van de Weichsel tusschen
K de hooge oevers van geel zand. Midden in de rivier stak