HomeBarbarenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 753.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

ll
1
. Toen wij landden, stond een nieuwe groep vliegtuigen
gereed voor een oefeningsvluoht.
; .
j Het laatste, wat ik op mijn terugreis zag van discipline
j en organisatie, was het afladen van de post uit Rusland
_ voor krijgsgevangenen in Duitschland. Het Zweedsche veer­
j schip was juist aangekomen, en een enorme stapel in zak-
_ kengoed verpakte pakketten lag op de kade. Een keten van
Duitsohe soldaten was van de kade tot aan de waggons
opgesteld, en het eene pakket na het andere verhuisde
q van hand tot hand naar de waggons. Niets viel op den grond,
niets werd omgegooid, alles ging vlug, maar toch behoed-
zaam., alsof de pakketten breekbare waar bevatten. Ordelijk
en vlug ging alles in zijn werk.
l Toen wij den Stubbenkammer op de terugreis naar Zwe-
den wederom passeerden, lag hij niet zooals de vorige maal
T verborgen achter regen- en nevelsluiers. De steile glooiïngen
en hellingen der geelwitte krijtrotsen schitterden van verre
i in de zon als een tooverstad van verblindend marmer. ·
! De naaldbosschen op de heuvelruggen prijkten in het
frissche groen en het loof der beuken glansde bloedrood.
. ‘ Er straalde zonlicht en overwinningsvreugde over Duitsch­ i
, land. Przemysl ­-­ Lemberg - Warschau ­­ Nowo -Ge­
' j orgijewsk -­ Kowno -· Brest Litowsk - Wilna!
* ,
I
· In Warschau.
T De bevelhebber ’der wachtposten in Warschau, kapitein
i Dieterichs, moest de posten Linspeoteeren, en ik werd be-
; leefd uitgenoodigd, hem daarbij te vergezellen. Na een
Y genoegelijk middagmaal in de officierensocieteit gingen wij
· . dadelijk op pad naar de hoofdwacht, waar onze auto reeds
T klaar stond. Nieuwsgierig stonden daaromheen mannen
met sombere gezichten en in lange kaftans, vrouwen met
. hoofddoeken en smerige kinderen.
· Over Warschau en het oude Radziwill­paieis, thans het
i.