HomeBarbarenPagina 116

JPEG (Deze pagina), 577.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

t
1 . 1
_ 1. PAUL KONIG
- De Tocht van de ,,Deutsehland" . . . f0.75
. ` 2. Zeppelintochten boven Engeland.
1 ii i Het eerste boek over deze tochten beschrijft boeiend
1 wat zulk een tocht aan durf en moed vordert f0.75 ‘
1 3. FREIHERR SPIEGEL VON UND ZU PECKELSHEIM ‘
. iii ` Oorlogsdagboek van de U 202 ­ ­ ­ ïO·75 Q
Q 4. GUNTHER PLUSCHOW Z
Avonturen van den Vliegenier v. Tsingtau iO­9O
5. enne zo DOHNA-SCHLODIEN f
rz. De Eerste Nlöwe-tocht ­­·­­· fO­'/5 T
{f b. De Tweede lVlöwe­tocht ·­­·· iO­'7ï> 1
j ti. WALTER STOLZMANN
g De laatste acht v. d. Kruiser ,,Frauenlob" ïO­75 · gg
i praehtuitgave, ingenaaid ........ f1.25 (D
l~ 1 ,, gebonden ........ t 1.75 rv
7. o. srieni. m'
Duitschlands vijanden. wy,
Rijk geïllustreerd met typen van gevangenen _ _
g der geallieerden ........... 10.50 A T
. 8. VALENTINER ­
è 300.000 ton tot zinken gebracht - ­ ­ iO­9O
Q. Het Soechomlinow proces ­­­­­­ ïO·25
`i’ 10. C. JOH. KIEVIET T
Het Geheim van den Canadees.
jj. I De tocht van de .,Deutschland" voor dejeugd
* bewerkt, prachtvol geïllustreerd door FRANS
l vAN NOORDEN, gebonden ........ f3.25
lliluavan van W. lilt lllll, vuurhnn ilünkars liuskhandsi E
[ Kalverstraat 154 bij het Spui, Amsterdam ­ Telefoon Noord 4066